Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-687de8d9-c8f2-4f6f-a54b-b0cce46ea6d7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Propozycja modyfikacji algorytmu sterowania automatyczną skrzynia biegów w pojeździe spalinowym przebudowanym na napęd wyłącznie silnikiem elektrycznym zapewniającej minimalizację zużycia energii przy zachowaniu dobrych parametrów jezdnych

Autorzy Meinicke, T.  Kudzia, K.  Tyrtania, R. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Proposal of modification of control algorithm to automatic transmission of a combustion engine vehicle redeveloped to solely electric power supply, maintaining minimization of energy consumption with assurance of good traction parameters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rosnąca popularność pojazdów elektrycznych oraz przewidywany wzrost udziału rynkowego tych pojazdów w segmencie pojazdów miejskich, wskazuje na potrzebę doskonalenia ich układów napędowych tak, by w każdym aspekcie, także funkcjonalnym były w stanie zastąpić pojazdy z napędem spalinowym. Na przykładzie pojazdu z napędem elektrycznym wykorzystującym w układzie przeniesienia napędu zautomatyzowaną mechaniczną pięciobiegową skrzynię przekładniową, autorzy dokonali oceny możliwości ograniczenia zużycia energii przez modyfikację algorytmu sterowania pracą automatycznej skrzyni biegów. Opisano podstawowe parametry zastosowanego silnika elektrycznego i układu przeniesienia napędu oraz wyniki analizy funkcjonowania strategii sterowania przekładnią zautomatyzowaną adaptowaną z wersji spalinowej. Przedstawiono możliwe modyfikacje sposobu sterowania zmianami biegów oraz wpływ tych modyfikacji na ograniczenie zużycia energii przez pojazd, jego prędkość maksymalną a także poziom odzysku energii w fazie zwalniania.
EN Growing popularity of electric vehicles and anticipated growth of market share of such vehicles in segment of city cars are pointing at a need of perfection of their power transmission systems in every aspect, also in the functional one, to be able to replace vehicles powered by combustion engine. On example of electric vehicle with incorporated automated, five-speed mechanical transmission, the authors have made assessment of opportunity to reduce energy consumption through modification of control algorithm of the automatic gearbox. It has been described the main parameters of implemented electric motor and power transmission system, and results of functional analysis of control strategy of the automated transmission adapted from combustion engine’s version. It has been presented possible modifications of control method of gear changing, their possible effect on limitation of energy consumption by the vehicle, its maximal speed, and effects on recovery level of the energy during braking phase.
Słowa kluczowe
PL pojazdy elektryczne   układy przeniesienia napędów dla pojazdów elektrycznych  
EN electric vehicles   drivetrains for electric vehicles  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 4832--4842, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Meinicke, T.
autor Kudzia, K.
autor Tyrtania, R.
Bibliografia
1. Arczyński St., Mechanika ruchu samochodu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. GKN karta techniczna Integrated eDrive System model G-VO 130-S2.
3. Meinicke T., Adamiecki M., Bernatt J., Porównanie zużycia energii w pojeździe elektrycznym przy wykorzystaniu jedno- lub wieloprzełożeniowego układu przeniesienia napędu. Logistyka 6/2014.
4. Rossa R., Badania eksploatacyjne samochodu osobowego zelektryfikowanego zestawem „e-Kit”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, KOMEL, nr 2/2014.
5. Viotto F., A novel seamless 2-speed Transmission system for electric Vehicles: Principles and simulation results, Electronic systems for vehicle propulsion symposium, Troy (Detroit) 8-9 November 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-687de8d9-c8f2-4f6f-a54b-b0cce46ea6d7
Identyfikatory