Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-681796e4-347c-40d6-9ed0-9932d5c8deb4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Klastry sieciowe w transporcie jako strategia budowania konkurencyjności przewoźników drogowych

Autorzy Rześny-Cieplińska, J. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Network clusters in the transport as the strategy of building the competitiveness of road carriers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy sytuacji przewoźników drogowych w warunkach funkcjonowania na rynku europejskim. Dynamiczny wzrost branży transportowej po integracji Polski z Unią Europejską oraz zwiększona aktywność inwestycyjna przewoźników przyczyniły się do znacznego wzrostu ich potencjału przewozowego, co – wzmocnione konkurencją zagranicznych przewoźników – wpłynęło na nadpodaż usług transportowych skutkującą niskimi stawkami przewozowymi i w ostateczności prowadzącą do upadłości najsłabszych przedsiębiorców. Sposobem na przetrwanie i poprawę pozycji konkurencyjnej polskich przewoźników mogą stać się zawierane pomiędzy nimi porozumienia w formie klastrów sieciowych. Klastry uznaje się bowiem za czynnik rozwoju gospodarczego oraz budowania konkurencyjności i zwiększania wartości dodanej podmiotów wchodzących w ich ramy. Podstawą do wyciągnięcia opisanych w artykule wniosków stały się badania empiryczne prowadzone w formie wywiadu bezpośredniego oraz case study pośród przewoźników drogowych z województwa pomorskiego.
EN Polish accession to the European Union structures has given the Polish transport enterprises a lot of possibilities to grow and develop. These changes made the carriers to function on global European Union market, and in the same moment to rival with foreign transport companies. Effects of world recession responsed in worse economic situation in transport and came about looking for good solution in transport policy to better the carriers position. One of the ways is supporting cooperation between companies in shape of net clusters. They give the possibility of great innovation, productivity and great chances of success on global market.
Słowa kluczowe
PL transport   przewoźnik drogowy   klastry sieciowe   konkurencyjność  
EN transport   road transport   network clusters   competitiveness  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 221--229
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Rześny-Cieplińska, J.
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
1. Markusen A., Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, „Economic Geography” 72 n3, July 1996.
2. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich, w: Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
3. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
4. Regulamin Programu „Wsparcie na rozwój klastra”, PARP, www.parp.gov.pl, 2.09.2009.
5. Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej, dokument ODCE, ODCE 2005.
6. Szulc A., Międzynarodowe sieci spedycyjne jako alternatywa dla ponadnarodowych przedsiębiorstw z branży TSL – na przykładzie CFN Alliance, w: Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. D. Rucińska, E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
7. Tyc K., Możliwości funkcjonowania polskich firm spedycyjnych w sieciach spedycyjnych, w: Globalizacja wyzwaniem dla środowiska spedytorów, II Kongres Spedytorów, Sopot 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-681796e4-347c-40d6-9ed0-9932d5c8deb4
Identyfikatory