PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne zachowania konsumentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainable consumption and consumer ecological behavior
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyrazem ewolucji w zachowaniach konsumenckich jest przejście od koncepcji społeczeństwa konsumpcyjnego do idei konsumpcji zrównoważonej, której istotną przesłankę stanowi dbałość o stan środowiska naturalnego. Celem opracowania jest propagowanie koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz związanych z nią proekologicznych zachowań konsumentów. Niezrównoważona konsumpcja zagraża dalszej egzystencji ludzi, należy więc rozwijać u nich gotowość i zdolność dodziałań respektujących harmonijne współżycie z przyrodą, tak aby samoograniczali zbędne potrzeby. Proekologiczne zachowania konsumentów mogą być manifestowane na rynku w różny sposób. Jednym z nich jest świadome ilościowe ograniczanie konsumpcji, tzw. dekonsumpcja. Zachowanie takie wzmacniają różnorodne narzędzia demarketingu kreujące proekologiczne ograniczanie konsumpcji poprzez akcje społeczne o różnym charakterze. Upowszechnianie koncepcji konsumpcji zrównoważonej wymaga nie tylko uświadomienia konsumentów, lecz także stosowania odpowiednich narzędzi wspierających preferencje konsumentów związane z dbałością o środowisko i zakupami dóbr ekologicznych. Powyższe kwestie stanowią przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu. Ich podstawę stanowi przegląd dostępnej literatury oraz własne doświadczenia i obserwacje autorki.
EN
Expression of the evolution of consumer behavior is to move from the concept of a consumer society to the idea of sustainable consumption, which is an important prerequisite for taking care of the environment. The aim of this paper is to promote the concept of sustainable consumption and related environmental consumer behavior. Unsustainable consumption threatens the continued existence of mankind, so you should develop in their willingness and ability to act respecting live in harmony with nature, so that self-restraint necessary needs. Green consumer behavior can be manifested in the market in different ways. One of them is aware of the quantitative reduction of consumption, so-called “deconsumption”. This behavior reinforces a variety of tools that create environmental demarketing reducing consumption by social actions of a different nature. The dissemination of the concept of sustainable consumption requires not only the awareness of consumers, but also the use of appropriate tools to support consumer preferences associated with environmental and ecological goods purchases. These issues are the subject of the considerations made in this paper. Their basis is a review of the available literature and own experience and observations of the author.
Rocznik
Strony
51--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • [1] BYWALEC CZ., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 • [2] BYWALEC CZ., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • [3] BYWALEC CZ., RUDNICKI L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • [4] GOCKO J., 2003, Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej, „Seminare”, nr 19.
 • [5] KIEŁCZEWSKI D., 2007, Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(32).
 • [6] KIEŁCZEWSKI D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • [7] KIEŁCZEWSKI D., 2011, Międzynarodowe inicjatywy na rzecz alternatywnych stylów życia, [w:] A. Chmielak (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • [8] KIEŁCZEWSKI D., 2012, Zmiany zachowań konsumentów jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, tom II.
 • [9] KIEŻEL E. (red.), 2010, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • [10] KRYK B., 2011, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51, Bydgoszcz.
 • [11] KRYK B., 2013, Czas a świadomość i zachowania ekologiczne konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień, tom II.
 • [12] MAŁACHOWSKI K., 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa.
 • [13] PABIAN A., 2013, Zrównoważona konsumpcja w społeczeństwie przyszłości, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień, nr 4.
 • [14] PAPUZIŃSKA A., 2005, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] A. Papuzińska (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • [15] RYSZAWSKA-GRZESZCZAK B., 2007, Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(31).
 • [16] TYBURSKI W., 1999, Etyka środowiskowa i jej deontologiczny aspekt, „Problemy Ekologii”, nr 5.
 • [17] WRÓBEL M., 2011, Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51, Bydgoszcz.
 • [18] ZRAŁEK J., 2012, Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-68064fb7-986b-4e2f-83c6-6fe8c9a77ed4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.