Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67fc24db-5d43-474b-b7d6-20e5347624a3

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Dobór głównych parametrów przesuwników fazowych dla zachodnich połączeń transgranicznych KSE

Autorzy Kocot, H.  Korab, R.  Przygrodzki, M.  Żmuda, K. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The selection of the main parameters of phase shifting transformers for the western cross-border transmission lines of Polish Power System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano jedno z możliwych wykonań przesuwnika fazowego oraz podano związek między podstawowymi parametrami tego urządzenia. Odnosząc się do sytuacji występującej na przekroju Polska – Niemcy, dokonano oceny efektów wynikających z zastosowania regulacji przepływów mocy czynnej za pomocą przesuwników oraz zaproponowano wartości głównych parametrów tych urządzeń. Przeanalizowano również wybrane aspekty dotyczące współpracy przesuwników fazowych z liniami wymiany transgranicznej.
EN The paper presents one possible design of phase shifting transformer, and provides a relationship between the basic parameters of such device. Referring to the situation on the Polish Power System western interconnections, an assessment of the effects resulting from the application of real power flow control by using phase shifters, as well as the main parameters of these devices are presented. In the paper a certain aspects of cooperation of phase shifters with the cross-border transmission lines are also analyzed.
Słowa kluczowe
PL połączenia transgraniczne   regulacja przepływów mocy   przesuwniki fazowe  
EN cross-border transmission lines   power flow control   phase shifting transformers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 4
Strony 124--127
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., schem., tab., wykr.
Twórcy
autor Kocot, H.
  • Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, henryk.kocot@polsl.pl
autor Korab, R.
  • Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
autor Przygrodzki, M.
  • Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
autor Żmuda, K.
  • Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
Bibliografia
[1] Majchrzak H., Purchała K., Przepływy nieplanowane i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój, nr 3-4 (2012), 8-15
[2] Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2007)
[3] Harlow H. J., Electric Power Transformer Engineering, CRC Press, New York (2007)
[4] Seitlinger W., Phase Shifting Transformers Discussions of Specific Characteristics. Paper no 12-306, Proceedings of the 1998 CIGRE Session, Paris, France, August (1998)
[5] Verboomen J., Hertem Van D., Schavemaker P., Kling W., Belmans R., Phase Shifting Transformers: Principles and Applications, International Conference on Future Power System, Amsterdam, Netherlands, November (2005)
[6] PN-IEC 60345:1999, Przewodnik obciążania transformatorów olejowych
[7] Stewart P., Steward J., Witte M., Zou B., Dynamic Rating, Monitoring, Control and Communication for Power Transformers, www.dynamicratings.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67fc24db-5d43-474b-b7d6-20e5347624a3
Identyfikatory
DOI 10.12915/pe.2014.04.28