PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Topologia klastrowa w modelu logistyki biznesu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cluster structure and the business logistic’s model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia szeroko rozumianego modelu logistyki biznesu w aspekcie opcji jego tworzenia i przeprojektowania. Analizy poprowadzono poprzez identyfikację struktur jednolitych topologicznie i struktur klasterowych w odniesieniu do typowania form modelu biznesu. Prezentowane treści mogą być pomocne w analizach projektowych ładu przestrzennego, jak również projektach infrastrukturalnych, zarządczych. Zainicjowanie spojrzenia matematyczno- wizualizacyjnego i sformułowanej na tej podstawie metodyki badań projektowych może stanowić o nowum spojrzenia badawczego z wykorzystaniem miernika topologicznego.
EN
The article presents the issues of broadly defined business logistic’s model in the aspect of its creating and redesigning options. The analyses have been carried out through identification of topologically uniform structures and claster in respect of spacial planning typing business model. The presented content may be useful in project analyses of spacial order, as well as in infrastructural management project. Initiating a mathematical-visualisational view and a methodology of project research formulated upon this view may determine an innovative research perspective using the topology measure.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
25--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz., fot.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Arnoldi J., Ryzyko, Key Con Cepts, Warszawa 2011.
 • [2] Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012.
 • [3] Karmańska A., Rachunkowość a zmiany w zarządzaniu, [w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 107- 132.
 • [4] Kijowski J., Comment on "Time operator": the challenge persists, „Concepts of Phys” 2005, vol. 2, pp. 99 -102.
 • [5] Kijowski J., Geometria różniczkowa jako narzędzie nauk przyrodniczych, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • [6] Kowalska-Napora E., Architekture of the Logistics Network in the Distribution of Non- parametric, „Logistyka”, nr 5/2013, CD1, pp. 78- 80.
 • [7] Kowalska-Napora E., Contemporary principles of empirical and binary tautology in management and lamellar networks programming, http:// add.coolreferat.com/docs/index-19070.html (zamieszczono 09.04.2014).
 • [8] Kowalska-Napora E., Estymacja przedziałowa, jako wymiar wartości niematerialnej. Interval estimation as the dimension of intangible value, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie (24), Siedlce 2013, s. 219- 229.
 • [9] Kowalska-Napora E., The Functional in theory of management, [w:] Smolarek M, Dziendziora J. (red.), Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 2, Sosnowiec 2014, s. 395- 400.
 • [10] Kowalska- Napora E., Klaster - ujęcie wartościujące i jakościowe, [w:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 115- 133.
 • [11] Kowalska-Napora E., Klastery, a konfiguracja sieci, [w:] Sitkiewicz F. (red.), Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 169- 177.
 • [12] Kowalska-Napora E., Klastery, a wartość estymowana - jako morał do zarządzania łańcuchem dostaw, „Logistyka”, nr 5/2012, CD1, s. 105- 110.
 • [13] Kowalska- Napora E., Klastry - sieci a tautologia empiryczna, „Zarządzanie Jakością”, nr 3/2011, s. 53- 61.
 • [14] Kowalska-Napora E., Koszty ukryte - jako kryterium oceny efektywności działań organizacji, [w:] Cisak M., Marciniuk- Kluska A. (red.), Efektywność organizacji, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013, s. 40-45.
 • [15] Kowalska-Napora E., Lammeral network and the theory of decision [w:] Matejun M., Walecka A.(red.), Modern entrerpeneursihip in business practice: selected issues, Lodz (Łódź) University of Technology Monographs, Łódź 2013, pp. 120-127.
 • [16] Kowalska-Napora E., Logistyczne zarządzanie wartością niematerialną, [w:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 262- 271.
 • [17] Kowalska-Napora E., Logit function in marcologistics, determinants of the functional, [w:] Matejun M.(ed.), Small and medium - sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2020 perspective, Lodz (Łódź) University of Technology Monographs, Lodz (Łódź) 2014, pp. 148- 157.
 • [18] Kowalska-Napora E., Management strategy within clusters in changing environment [in:] Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. [ed.], Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw 2014, pp. 110-116.
 • [19] Kowalska-Napora E., Metodyka badań architektury logistycznej- struktury klasterowe, a miernik relacyjny, „Logistyka”, nr 6/2014, CD 4, s. 5874-5878.
 • [20] Kowalska-Napora E., On the systemic approach to balance deficiency, [w:] Toruński J.(red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98, Siedlce 2013, pp. 215- 222.
 • [21] Kowalska-Napora E., Stokłosa J., Cluster structure and value management in a network [in:], Zakrzewska- Bielawska A., Flaszewska S. [ed.], Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 230-238.
 • [22] Kowalska-Napora E., Stokłosa J., Modelowanie procesów logistycznych- algorytm decyzyjny, „Logistyka”, nr 6/2014, CD, s. 5868-5873.
 • [23] Kowalska-Napora E., Szołtysek J., Projektowe kształtowanie wartości w sieci logistycznej [w:] Szołtysek J. (red.), Integracyjna funkcja logistyki, Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Zeszyt nr 13, 2011, s. 137- 148.
 • [24] Kowalska-Napora, Value creation and value capture in a logistics network and risk management [w:] Grzybowska K. (ed.), Management of Global and Regional Supply Chain- research and concepts, Poznan Uniwersity of Technology, Poznań 2011, pp. 145- 158.
 • [25] Kowalska-Napora E., Wpływ infrastruktury logistycznej na rozwiązania zarządcze w klasterach przemysłowych, [w:] Bakonyi J., Dzieńdziora J., Grabiec O., Smolarek M., Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 313- 323.
 • [26] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2018.
 • [27] Kulpa W., Topologia a ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.
 • [28] Laudan L., Science and hypothesis: historical essays on scientific methodology, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1981.
 • [29] Mol A.P., The Ecological Modernization of the Global Economy, MA: MIT Press, Cambridge 2003.
 • [30] Morgenthau H.J., Thompson K.W., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York 1985.
 • [31] Muñoz V., Przekształcające się kształty: topologia, RBA Coleccionables, Barcelona 2013.
 • [32] Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • [33] Perelman G., Elements of Morse theory on Aleksandrov spaces, „St. Petersburg Math” 1994, no. 1, pp. 205–213.
 • [34] Perelman G., A. M. Petrunin, Extremal subsets in Aleksandrov spaces and the generalized Liberman theorem, „St. Petersburg Math” 1994, no. 1, pp. 215–227.
 • [35] Perelman G., Proof of the soul conjecture of Cheeger and Gromoll, „J. Differential Geometry” 1994, no. 40, pp. 209–212.
 • [36] Perelman G., Spaces with curvature bounded below, Birkhäuser, Zürich, 1994, pp. 517–525.
 • [37] Poincaré H., Analysis Situs (&12 ), „Journal d’Ecole Polytechnique Normale” 1895, no. 1, pp. 1–121.
 • [38] Poincaré H., First Compl´ement `a l’analysis situs, Gauthier–Villars, Paris, 1953.
 • [39] Poincaré H., Cinqui`eme compl´ement `a l’analysis situs, „Rend. Circ. Math. 1904, vol. 18, pp. 45–110.
 • [40] Poincaré H., Science et l'hypothèse, Ernest Flammarion, Paris 1909.
 • [41] Przytycki J.H., Grigorij Perelman, hipoteza Poincar ´ego i odrzucony medal Fieldsa, „Wiadomości Matematyczne” 2010, vol. 46 (1), pp. 37- 61.
 • [42] Steward I, Hawking S. (i inni), (red.), Przewidywanie przyszłości, praca zbiorowa, Amber, Warszawa 1996.
 • [43] Stokłosa J., Kowalska-Napora E., Przyczynek do metodologii zarządzania ryzykiem w łańcuchach transportowo-logistycznych, „Logistyka”, nr 4/2014, CD, s. 1257-1262.
 • [44] Węglorz B., Topologia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.
 • [45] Żelazowska-Przewłoka A. (red.), Klaster jako nowoczesna forma organizacyjno-prawna w gospodarce, SGGW, Warszawa 2014.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-67dd3763-e448-410b-a7ed-170cbb6c923f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.