Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67d642f9-9167-40a1-8e73-5ce39608dc5a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka

Tytuł artykułu

Integracja roli właściciela i sukcesora firmy rodzinnej w zarządzaniu sukcesją

Autorzy Lewandowska, A.  Kiewel, A. 
Treść / Zawartość http://zeszyty.woiz.pl/
Warianty tytułu
EN Integration of roles of owner and succesor of family business in management of succession
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw rodzinnych, które chcą działać w perspektywie długookresowej, jest konieczność przeprowadzenia procesu sukcesji. Proces ten jest niezwykle złożony i wymaga przygotowania. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa senior, który ma istotny wpływ na kształtowanie przebiegu procesu sukcesji. W niniejszym opracowaniu analizie poddane zostały przesłanki wskazujące na rolę właściciela firmy rodzinnej w zarządzaniu procesem sukcesji oraz jej integrację z punktem widzenia sukcesora wchodzącego do firmy. Wyspecyfikowano kluczowe momenty w procesie sukcesji, w których istnienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy tymi dwoma interesariuszami determinuje powodzenie całego przedsięwzięcia.
EN A characteristic feature of family businesses is the need for succession process by which the company's management passed from senior’s hand to junior’s hand. This process is extremely complex and requires a number of actions to ensure business continuity. A key role in this work plays a senior who has a significant impact on the process of succession. His attitude and his initiatives affect both juniors, as well as other employees of the family business. Therefore, it is extremely important to properly manage of the process of succession. Adequate preparation for the role and integration of both seniors and successors give you the chance.
Słowa kluczowe
PL właściciel firmy rodzinnej   sukcesor firmy rodzinnej   zarządzanie sukcesją   przedsiębiorstwa rodzinne   senior  
EN owner of family business   succesor of family business   managenet of succession   family businesses   senior  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
Rocznik 2013
Tom z. 50
Strony 223--234
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Lewandowska, A.
  • Katedra Organizacji i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
autor Kiewel, A.
  • PwC Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
[1] Cadieux L.: Succession in small and medium-sized family businesses: toward a typology of predecessor roles during and after instatement of the successor. Family Business Review, Vol. 20, Number 2, 2007, ss. 95-109.
[2] Fleming Q.J.: Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy. Helion, Gliwice 2006.
[3] Thornton G.: Biznes rodzinny. Wyd. Helion, Gliwice 2004.
[4] Ibrahim A.B., Ellis W.H.: Family Business Management. Concepts and Practice. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, 1994, ss. 211-212.
[5] Institute for Family Business: Family Business Manageent Perspectives. Barclays Wealth, 2008.
[6] Lewandowska A., Kiewel A., Wybrane aspekty skutecznej sukcesji w procesie zarzadzania strategicznego. ZN SWSPIZ, Tom XII, Łódź 2012.
[7] Loewe C.: Generationwechsel in Familienunternehmen. Deutscher Wirtschaftsdienst, Koeln 2008.
[8] Mueser U.: Es bleibt in der Familie. Trend Magazin, Wien 2007.
[9] Neubauer F., Lank A.G.: The Family Business. Its governance for sustainability. Macmillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1998.
[10] PARP: Raport z Badania Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa 2009.
[11] PricewaterhouseCoopers: Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/2008, http://firmyrodzinne.pl/download/raport_FBSpl.pdf, 28.02.2011 r.
[12] PwC: PwC Family Business Survey 2012. Family firm: A resilient model for the 21 century. 2012.
[13] Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Poltext, Warszawa 2010.
[14] Safin K.: Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
[15] Sharma P., Chrisman J.J., Chua J.H.: Succession planning as planned behavior: some empirical results. Family Business Review, Vol. 16, Number 1, 2003, ss. 1-15.
[16] Ward J.L.: Keeping the Family Business Healthy. Jossey-Bass, San Francisco 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67d642f9-9167-40a1-8e73-5ce39608dc5a
Identyfikatory