Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67cae31c-0250-4fd4-adbd-831972be2ae7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój idei stref woonerf w Polsce na przykładzie miasta Łodzi

Autorzy Betlej, M.  Radziejowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of woonerven idea in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został rozwój koncepcji modernizacji ulic w polskich miastach zgodnie z zasadami woonerf. Słowo to pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ulicę do mieszkania. Pierwszy woonerf powstał w mieście Emmen w Holandii w latach 70 XX wieku w odpowiedzi na rosnący ruch samochodowy w strefach mieszkalnych oraz na brak przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Obecnie w Europie, najwięcej ulic typu woonerf znajduje się w Holandii, Danii i Niemczech. W szczególności można je znaleźć w miastach takich jak Amsterdam, Kopenhaga czy Berlin. Pierwszy woonerf w Polsce stworzono w 2014 roku, w Łodzi na ulicy 6 Sierpnia. Popularność nowego rozwiązania pociągnęła za sobą kolejne inwestycje na łódzkich ulicach Piramowicza i Traugutta. Modernizacje wymienionych ulic zostały wykonane w ramach budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) Miasta Łodzi. W artykule przedstawiony został rozwój idei modernizacji ulic w stylu woonerf, m.in. w ramach budżetów partycypacyjnych, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Przedstawiona została także charakterystyka wybranych inwestycji oraz ocena zasadności stosowania tego typu rozwiązań.
EN The article discusses the development of street modernization concept in Polish cities according to the woonerven rules. The word “woonerf” comes from the Dutch language and means “street for living”. First woonerf was established in Emmen in the Netherlands in 1970s in response to the growing traffic in residential areas and the lack of recreational space for residents. Today, most of the woonerf style streets are located in the Netherlands, Denmark and Germany, especially in Amsterdam, Copenhagen and Berlin. First woonerf in Poland was established on the 6 Sierpnia Street in Lodz in 2014 and the next on Piramowicza and Traugutta Streets. Modernization of these streets were made in the context of participatory budgeting of the City of Lodz. The article presents the development of the idea of woonerf style modernization of streets as a part of participatory budgets in cities with more than 200 thousand residents in Poland. It also presents the characteristics of selected investments and the relevance of the use of such solutions.
Słowa kluczowe
PL woonerf   rewitalizacja miast   Łódź   zieleń miejska   przestrzeń miejska   nasadzenia przyuliczne   miasto   ulica   ścieżka rowerowa  
EN woonerf   Łódź   municipal greenery   urban space   street plantings   city   street   bicycle path  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 68--74
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Betlej, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Radziejowska, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Frąk M., Woonerf dobry i zły. Czy 6 sierpnia będzie szkodliwa, lodz.wyborcza.pl, 18.06.2014.
2. Gehl J., Życie między budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, 2009, Warszawa.
3. List otwarty do architektów i urbanistów w sprawie idei podwórca miejskiego, Fundacja Normalne Miasto Fenomen.
4. Szczuraszek T. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, WKiŁ, 2005, Warszawa.
5. Wycichowska B., Zielona rewitalizacja w strefie wielkomiejskiej w Łodzi, „Przegląd komunalny” 2015, nr 8, s. 47-51.
6. Zalewski A., Uspokojenie ruchu jako zagadnienie urbanistyczne, „Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka” 2011, nr 414.
7. Zimny B., Filozofia projektowania ulic typu woonerf w Łodzi, „Informacja” 2015, nr 84, s. 31-44.
8. Kaparias I., Bell M.G.H., Biagioli T., Bellezza L., Mount B. Behavioural analysis of interactions between pedestrians and vehicles in street designs with elements of shared space, „Transportation Research Part F” 2015, nr 30, s. 115-127.
9. woonerf.dlalodzi.info .
10. lodz.wyborcza.pl .
11. maps.google.pl .
12. lodz.naszemiasto.pl .
13. dzienniklodzki.pl .
14. metrocafe.pl .
15. Raporty z budżetów obywatelskich w latach 2013-1016 z miast powyżej 200 tys. mieszkańców.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67cae31c-0250-4fd4-adbd-831972be2ae7
Identyfikatory