Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67bfdaab-2668-4651-88e2-2d70d63cbea8

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Zastosowanie membran kompozytowych PAN/PANI do oczyszczania ścieków przemysłowych powstających podczas obróbki metali

Autorzy Fryczkowska, B.  Przywara, L.  Turek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of PAN/PANI composite membranes in purification of industrial wastewater generated during processing of metals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem membran kompozytowych z poliakrylonitrylu (PAN) domieszkowanego polianiliną (PANI) do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych powstających podczas obróbki metali. Pozyskane z przemysłu ścieki wstępnie podczyszczano poprzez zastosowanie flokulanta Magnafloc®336, po czym roztwór znad osadu wprowadzano do celi ultrafiltracyjnej AMICON (Millipore), zaopatrzonej we wcześniej przygotowaną membranę polimerową. Za pomocą spektrofotometru UV-Vis (HACH) oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) oznaczano wskaźniki zanieczyszczenia ścieków przed i po procesach zintegrowanego oczyszczania, celem określenia stopnia usunięcia wybranych jonów ze ścieków. W wyniku prowadzonej flokulacji ze ścieków zostały usunięte fosforany (79%), chlorki (11–14%), siarczany (2–10%) oraz żelazo (36–92%), kobalt (~80%), kadm(~31%) i nikiel (~25%). Natomiast w ciśnieniowym procesie membranowym prawie całkowicie usunięto cynk , miedź i kadm (~100%), żelazo (o kolejne 43–69%) oraz aniony fosforanowe.
EN The paper presents results of research on the use of composite membranes of polyacrylonitrile (PAN) doped polyaniline (PANI) to remove contaminations of industrial wastewater generated during the processing of metals. Wastewater obtained from industry was pre-treated with the flocculant Magnafloc®336, and then the supernatant solution was introduced into the ultrafiltration cell, AMICON (Millipore) equipped in the previously prepared polymer membrane. Using spectrophotometer UV-Vis (HACH) and atomic absorption spectrometry (AAS) pollution indicators was marked before and after the integrated purification proces, to determine the degree of removal of selected ions from wastewater. As a result of flocculation from wastewater there have been removed phosphates (79%), chlorides (11–14%), sulfates (2–10%) and iron (36–92%), cobalt (~ 80%), cadmium (~ 31% ) and nickel (~ 25%). However, the pressure membrane process almost completely removed zinc, copper and cadmium (~ 100%), iron (by a further 43–69%) and phosphate anions, which was a little.
Słowa kluczowe
PL ścieki galwanizerskie   Magnafloc 336   proces membranowy   membrany kompozytowe PAN/PANI  
EN galvanic wastewater   Magnafloc 336   membrane process   PAN/PANI composite membranes  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 21--29
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Fryczkowska, B.
  • Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała, bfryczkowska@ath.bielsko.pl
autor Przywara, L.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała
autor Turek, T.
Bibliografia
1. Bartkiewicz B., Umiejewska K. 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Anielak A. M. 1998. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 275–289.
3. Stefanowicz T. 1992. Otrzymywanie i odzysk metali oraz innych surowców ze ścieków i odpadów pogalwanicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Poznańskiej, 10, 146–153, 166–177.
4. Okularczyk M. 2007. Zagospodarowanie odpadów w galwanizerni. Recykling odpadów, 6, 78.
5. Anielak A.1994. Oczyszczanie ścieków pogalwanicznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7, 218–220.
6. Bojanowska I., Śniegocka A., Ormińska M., Dembińska K., 2001. Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie odpadów stałych pochodzących z chemicznej obróbki powierzchni metali. Chemia i Inż. Ekol, 8, (2–3), 279–287.
7. Kochanowski A., Witek E., Siniarska B., Bortel E.,2003. Utylizacja ścieków pogalwanicznych z zastosowaniem materiałów polimerowych i mineralnych. Przem. Chem, 82, 38–39.
8. Grabas K., 2009. Usuwanie jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych i wód nadosadowych ze stawu „Kowary” (powiat jeleniogórski). Ochrona Środowiska, 31, 2, 49–54.
9. Lach J., Okoniewska E., Ociepa E. 2011. Wpływ jonów metali ciężkich na adsorpcję Cr (VI) z roztworów wodnych na węglach aktywnych wg-12 i f-300. Nauka Przyroda Technika, 5, 4.
10. Biłozor S., Nawrocki J. 2000. Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
11. Wiśniewska G., Wiśniewski J. 1992. Odzysk metali ze ścieków galwanizerskich technikami membranowymi. Ochrona Środowiska, 1(45), 33–38.
12. Różańska A., Wiśniewski J. 2007. Ekonomiczne aspekty odzyskiwania kwasów i soli metali ze ścieków przemysłowych. Ochrona Środowiska, 2, 43–47.
13. Gorzka Z., Jóżwiak A. 1997. Zastosowanie metody wymiany jonowej do odzysku metali ciężkich z wód popłuczynowych i regeneracji kąpieli galwanizerskich. II Kongres Technologii Chemicznej, 1205–1209
14. Łomotowski J, Szpindor A. 2002. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa
15. Mori S., Suzuki M., Tran T. D. 2007. Plasma modification of polyacrylonitrile ultrafiltration membrane. Thin Solid Films, 515, 4148–4152
16. Arai J., Haraya K., Idemoto Y., Ikegami T., Kitamoto D., Koura N., Nagata M., Negishi H., Nouzaki K., Yanagishita H. 2002. Preparation of polyacrylonitrile ultrafiltration membranes for wastewater treatment. Desalination, 144, 53–59
17. Kim I.-C., Lee K.-H., Yun H.-G. 2002. Preparation of asymmetric polyacrylonitrile membrane with small pore size by phase inversion and post-treatment proces. J. Membr. Sci., 199, 75–84
18. Huang S.-H, Lai J.-Y., Lee K.-R., Suen M.-C., Tsai H.-A., Ye Y.-L. 2011. Characterization and pervaporation dehydration of heat-treatment PAN hollow fiber membranes. J. Membr. Sci., 368, 254–263
19. Nastase C., Nastase F., Stamatin I., Vulpe S. 2006. PAN–PAni nanocomposites obtained in thermocentrifugal fields. Thin Solid Films, 495, 113–117
20. Ciric-Marjanovic G. 2013. Recent advances in polyaniline research: Polymerization mechanisms, structural aspects, properties and applications. Synth. Metals 177, 1–47
21. Bhadra S., Khastgir D., Lee J.H., Singha N.K. 2009. Progress in preparation, processing and applications of polyaniline. Prog. Polym. Sci., 34, 783–810
22. Jiang J. M., Li G., Pan W., Yang S.L. 2005. Electrical and structural analysis of conduc-tive polyaniline/polyacrylonitrile composites. European Polymer Journal, 41, 2127–2133
23. Fan Q., Pan D., Qin Z., Tang Y., Zhai G., Zhang Y. 2010. Conductive composite films composed of polyaniline thin layers on microporous polyacrylonitrile surfaces. Thin Solid Films, 519, 169–173
24. Arica M.Y., Bayramoglu G., Metin A.U. 2010. Surface modification of polyacrylonitrile film by anchoring conductive polyaniline and determination of uricase adsorption capacity and activity. Applied Surface Science, 256, 6710–6716
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67bfdaab-2668-4651-88e2-2d70d63cbea8
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68316