Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67a120ce-21f2-4f0d-91f5-770d74c48f9f

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Szacowanie przepływów pieniężnych FCFF dla pola eksploatacyjnego na potrzeby oceny jego efektywności w cyklu życia

Autorzy Kustra, A.  Pytel, J.  Wróbel, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Estimation of free cash flows FCFF for exploitation seams to the need of the assessment of their effectiveness in a life cycle
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano przykład szacowania przepływów pieniężnych opartego na metodologii FCFF (przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących, tj. dla właścicieli, kredytodawców, pożyczkodawców) dla wybranego pola eksploatacyjnego. Określony został cykl życia całego pola, które następnie zostało organizacyjnie zdekomponowane na pojedyncze pola ścianowe. Ich wybieranie odbywać się powinno w z góry założonym harmonogramie. Jednocześnie wskazano budżety kapitałowe dotyczące wielkości kosztów oraz przychodów dla każdego pola ścianowego w cyklu jego życia. Skonstruowano je przy uwzględnieniu wszystkich zasad rachunkowych związanych z rozliczeniem kosztów i nakładów powstających poza etapem właściwej eksploatacji. Wskazano możliwości wykorzystania skonstruowanych przepływów dla modelu oceny efektywności eksploatacji w polu eksploatacyjnym.
EN This paper presents an example of cash flow estimations on the basis of FCFF methodology (cash flows for all financing parties i.e. owners, grantors of credit and lenders) for the chosen exploitation site. The whole life cycle of the exploitation site, afterwards divided into longwalls, was determined. The mentioned exploitation should be performed according to the schedule assumed in advance. Simultaneously, the authors pointed the capital budgets which refer to the costs and revenues of each longwall in its life cycle. The calculations were made under existing accounting rules which concern the settlement of costs and expenditure arising beyond the exploitation itself. Particularly, it was focused on calculations of revenues and costs of development and liquidation phases. In the light of the appropriate accounts, methods of calculations of free cash flows (FCFF) in a life cycle for the model of estimation of the efective exploitation in seam were developed.
Słowa kluczowe
PL cykl życia   FCFF   przepływy pieniężne  
EN life cycle   FCFF   cash flows  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 99--104
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kustra, A.
  • AGH w Krakowie
autor Pytel, J.
  • AGH w Krakowie
autor Wróbel, A.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Damodaran A.: Finanse korporacyjne, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2007.
2. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menadżerskie, PWE Warszawa 2007.
3. Kustra A.: Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013.
4. Mielcarz P., Paszczyk P.: Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67a120ce-21f2-4f0d-91f5-770d74c48f9f
Identyfikatory