Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67868ee4-3850-4a76-aaf5-66876ba61485

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dobór metody filtrowania przebiegu prędkości pojazdu

Autorzy Wiśniowski, P.  Ślęzak, M.  Niewczas, A.  Szczepański, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selection of the vehicle speed waveforms filtering method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przebieg prędkości pojazdu stanowi przykład funkcji stosunkowo trudnej do filtrowania. Metoda filtrująca musi bowiem cechować się nie tylko określonymi właściwościami widma częstotliwościowego. Musi także wykazywać inne właściwości, które zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. W przypadku złego doboru algorytmu filtracji często okazuje się, że przetworzony przebieg zawiera zniekształcenia sygnału, które uniemożliwiają jego poprawną interpretację fizyczną. W artykule porównano ze sobą 2 popularne metody filtracji wraz z ich podstawowymi modyfikacjami, omówiono ich wady i zalety, a także przedstawiono ich praktyczne zastosowanie dla zarejestrowanych przebiegów prędkości pojazdu. Oceniono również, które rozwiązanie może być częściej przydatne podczas opracowywania wyników badań stanowiących przebieg prędkości pojazdu.
EN The vehicle speed waveforms is an example of the function that is relatively difficult to filter. In this case the filtering method must be characterized not only by specific properties of the frequency spectrum. It must also meet other conditions that will be discussed in more detail in this article. In the case of wrong selection of filtering algorithm it often turns out that the processed waveform contains signal distortions witch make it impossible to correct physical interpretation of given signal. The article compares two popular filtering methods with their basic modifications, discusses their advantages and disadvantages and shows their practical application for registered waveforms vehicle speed. It aIso evaluates which solution can be more useful during the development of research results that covering the course of vehicle speed.
Słowa kluczowe
PL filtracja   metoda filtracji   przebiegi prędkości  
EN filtering method   filtration method   speed waveforms  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 24--29
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor Wiśniowski, P.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Ślęzak, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Niewczas, A.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki
autor Szczepański, T.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
1. Caban J., Sopoćko M., Ignaciuk P., Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2017, nr 6.
2. Gołaszewski A., Marcinkowski P., Opracowanie wskaźników oceny prędkości pojazdu w ruchu drogowym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2017, nr 6.
3. Gondek S., Prędkość autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2017, nr 6.
4. Lyons R., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.
5. Marven C., Ewers G., Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.
6. Zieliński T., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
7. Zydorczyk J., Płonka G., Tyma G., Teoria sygnałów. Wstęp (teoria, przykłady zadania), Helion, Gliwice 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67868ee4-3850-4a76-aaf5-66876ba61485
Identyfikatory