Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-676d4038-30c5-40c8-a9df-4d8a70004301

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

The Optimal Choice of Electrochemical Energy Storage Parameters

Autorzy Korpikiewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Optymalny dobór parametrów elektrochemicznego magazynu energii
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The possibility of using energy storage in a power system is being highlighted increasingly often. Its operating mode or manner of use is called the “storage usage strategy”. One of them, program operation, was selected for this study. An algorithm of the supervisory control of storage for a chosen strategy is described. Simulation results are presented. The investor may face a dilemma of how to select parameters for the storage operated in a strategy. Based on the simulation results, technical and economic optimisation indicators were determined. A pattern of the selection of total storage capacity for the chosen strategy was developed, taking into account various types of electrochemical storage, with a fixed usable capacity. The considered optimisation problem is to establish a compromise between storage life and its effective use.
PL Obecnie coraz częściej sygnalizowana jest możliwość wykorzystania magazynów energii w SEE. Tryb pracy lub sposób wykorzy- stania został nazwany „strategią wykorzystania magazynu”. W artykule wybrano jedną z nich – pracę programową. Opisano algo- rytm sterowania nadrzędnego magazynem dla wybranej strategii. Przedstawiono wyniki symulacji. Inwestor może mieć dylemat, jak dobrać parametry magazynu pracującego w danej strategii. Na podstawie wyników symulacji wyznaczono techniczno-ekono- miczne wskaźniki optymalizacji. Opracowano schemat doboru mocy i pojemności całkowitej magazynu dla wybranej strategii, z uwzględnieniem różnych typów elektrochemicznych magazynów, przy ustalonej wartości pojemności użytkowej. Rozpatrywanym problemem optymalizacyjnym jest ustalenie kompromisu pomiędzy żywotnością magazynu a jego efektywnym wykorzystaniem.
Słowa kluczowe
PL magazyn energii   optymalizacja   Smart Grid  
EN energy storage   optimization   smart grid  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 56--62
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Korpikiewicz, J.
Bibliografia
1. T. Białaszewski, ”Wielokryterialna optymalizacja parametrycznaukładów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych” [Multiobjectiveparametric optimisation of systems using evolutionaryalgorithms], Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,Gdańsk, 2007.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-676d4038-30c5-40c8-a9df-4d8a70004301
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016105