Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6743a0a4-ca3a-49c1-809d-913931372dfc

Czasopismo

Logistics and Transport

Tytuł artykułu

Logistic support for solving crisis phenomena in the Slovak Republic

Autorzy Šimák, L.  Strelcová, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The solution of both the military and non-military phenomena requires a massive logistic support. It is impossible to cope successfully with any loss and to minimise the damages and losses without sufficient material and technical provision of the emergency and security units and the affected citizens as well. The history proves that the preparation for solving the crisis phenomena was neglected and the logistic support of the emergency activities was insufficient.
Słowa kluczowe
EN crisis management   crisis phenomenon   crisis planning   logistic support   logistic chain   defence planning   civil emergency planning  
Wydawca Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Czasopismo Logistics and Transport
Rocznik 2018
Tom Vol. 38, No. 2
Strony 77--90
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Šimák, L.
  • University of Zilina, Faculty of Security Engineering, Department of Crisis Management, Slovakia
autor Strelcová, S.
  • University of Zilina, Faculty of Security Engineering, Department of Crisis Management, Slovakia
Bibliografia
[1] Antušák, E. 2009. Krizový management. Hrozby –krize – příležitosti. Wolters Kluwer, ČR, Praha, 396 strán, ISBN 978-80-7357-488-8.
[2] Iqbal, Q., K. Mehler and M. B. Yildirim. 2007. Causes of Logistics Failure in Hurricane Katrina. In: Final Report of Project: Comparison of Disaster Logistics Planning and Execution for 2005 Hurricane Season. Institute for Transportation, Iowa State University in Ames, s. 22-34. Dostupné z: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=intrans_reports
[3] Královenský, J. a S. Strelcová, Vzájomná vzťah medzi logistikou a marketingom, diagnózou a controllingom. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: 1. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina: Žilinská univerzita, ISBN 80-7100-951-2. - S. 167-172.
[4] Novák, L. a kol. 2005. Krízové plánovanie. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS vydavateľstvo ŽU, ISBN 80-8070-391-4.
[5] Sventeková, E., M. Seidl and L. Šimák. 2012. Logistics and Transport in Crisis Situations. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-0579-7.
[6] Šimák, L. 2016. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-1165-1.
[7] Šimák, L. a M. Seidl, 2008. Manažment rizík v dodávateľských reťazcoch. In: vedecký časopis Logistika i transport č.2, ročník 7, 2008 , Medzinárodná vysoká škola logistiky a dopravy vo Wroclawi, str. 75-84, ISSN 1734-2015
[8] Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Bezpečnostná rada vlády SR, 2005. [cit.4. 4. 2019]. Dostupné na: <http://www.mod.gov.sk/icentrum/temy/bs.html>.
[9] Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
[10] Uznesenie vlády SR č. 727 z roku 1996k návrhu na pristúpenie SR k projektu OSN/DHA o využití vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri záchranných akciách (DPR 213/3 MCDA)
[11] Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
[12] Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochranę obyvateľstva v znení neskorších predpisov
[13] Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[14] Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisovw
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6743a0a4-ca3a-49c1-809d-913931372dfc
Identyfikatory
DOI 10.26411/83-1734-2015-2-38-9-18