PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Comparison of the ultrasonic waves influence on sewage sludge coming from the chamber of activated sludge and sequential biological reactor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Osad ściekowy jest jednym z produktów procesu oczyszczania ścieków. Obok produktu oczekiwanego - ścieków oczyszczonych, osady są produktem ubocznym i niepożądanym, a do tego problematycznym. W celu zminimalizowania kosztów ostatecznego unieszkodliwienia, osad poddaje się różnorodnym procesom powodującym jego odwodnienie, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie objętości. Dezintegracja ultradźwiękowa jest procesem opierającym się na zjawisku kawitacji, wywołanej przez zmianę ciśnienia cieczy w rezultacie przejścia fali ultradźwiękowej. Zaletą dezintegracji jest brak powstawania produktów ubocznych, a także stosowania dodatkowych odczynników, wspomagania procesu temperaturą lub ciśnieniem oraz możliwość ingerencji w czasie jego realizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem fal ultradźwiękowych w kondycjonowaniu osadu ściekowego pochodzącego z dwóch oczyszczalni ścieków. Pierwszy osad pochodzi z komory osadu czynnego, natomiast drugi z sekwencyjnego reaktora biologicznego. Celem badań było ustalenie różnic w efektach działania fal ultradźwiękowych na parametry osadów pochodzących z różnych typów biologicznego oczyszczania ścieków. Parametrami uwzględnionymi w porównaniu były między innymi czas ssania kapilarnego i sucha masa osadu.
EN
Sewage sludge is one of the wastewater treatment process products. In addition to the expected product - treated wastewater, sludge is a byproduct, undesirable and problematic. In order to minimize the costs of final disposal, the sludge under-goes various processes causing its dehydration, and hence a significant reduction in volume. Ultrasonic disintegration is a process based on the phenomenon of cavitation caused by the change of the pressure of the liquid as a result of the ultrasound wave transition. An advantage of disintegration is the lack of formation of byproducts, as well as the use of additional reagents, supporting the process of temperatureor pressure, and the possibility of interference during its implementation. The article presents the results of ultrasonic waves application research in the conditioning of sewage sludge from two sewage treatment plants. The first sludge comes from the active sludge chamber, the second from the sequential biological reactor. The aim of the research was to determine differences in the effects of ultrasonic waves on the parameters of sludge from various types of biological wastewater treatment. The parameters included in the comparison were, for example, the capillary suction time, hydration and the content of organie substances.
Rocznik
Tom
Strony
261--264
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
  • Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska, s.skarzynski@doktoranci.pb.edu.pl
  • Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Bibliografia
  • [1] Aame Vesilind P. 1988. “Capillary suction time as a fundamental measure of sludge dewaterability”. Journal (Water Pollution Control Federation) 60(2): 215-220.
  • [2] Chen G.W., Lin W.W., Lee D.J. 1996. “Capillary suction time (CST) as a measure of sludge dewaterability”. Water Science and Technology 34(3-4): 443-448.
  • [3] Hajduk A., Dębowski М., Zieliński М., Kłodowska I., Rozpondek Р., Rokicka М., Kupczyk К., Szwarc D., Łączyńska B. 2015. „Dezintegracja osadów ściekowych w ultradźwiękowym reaktorze cyrkulacyjnym”. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 5: 150-157.
  • [4] Norma PN-EN 12880:2004 Charakterystyka osadów ściekowych - Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody.
  • [5] Show K.Y., Мао Т., Lee D.J. 2007. “Optimization of sludge disruption by sonication”. Water Research 41: 4741-4747.
  • [6] Zhang G., Zhang J., Liu Y. 2008. “Energy-efficient sludge sonication: power and sludge characteristics”. Bioresour. Technol. 99: 9029-9031.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-672b0282-fa1a-430e-9cc9-e8bad49f6081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.