Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66fec5e4-9bb1-4649-bc33-fe7cae6dfc82

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego

Autorzy Birr, K.  Dziedzic, T.  Jamroz, K.  Kustra, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected results of transportation needs of the Pomerania Province residents
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu = Trip modelling and travel forecasting (12-13.06.2014 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz wielkości popytu na usługi przewozowe. Uzyskane wyniki były podstawą do budowy transportowego modelu symulacyjnego podróży realizowanych w obszarze województwa. Wykonane za jego pomocą prognozy oraz analizy różnych scenariuszy rozwoju usług transportu zbiorowego stanowiły kluczowy element opracowania planu transportowego. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują mieszkańców pod względem ruchliwości, motywacji podróży, wyboru środka transportu oraz ich oceny obecnej oferty przewozowej.
EN To devise the Plan for Sustainable Development of Public Transport in Pomerania Province, in the fourth quarter of 2013 the consortium for the Foundation for the Civil Engineering Development and the Gdansk University of Technology have completed the research on the transport needs of the Pomerania Province inhabitants and on the demand for public transport services. The obtained results were the basis to build the transport simulation model of travels. The model was used to perform forecasting and analysis of various scenarios for the development of public transport services. The findings of these analyses were a key part of the development plan for transport. This article is a publication that synthesizes the results of research. The results are characterized in terms of population mobility, travel motivation, mode choice and their assessment of the current transportation offer.
Słowa kluczowe
PL kompleksowe badania ruchu   zachowania transportowe   preferencje podróżnych  
EN comprehensive study of traffic   transport behaviour   passengers' preferences  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2014
Tom Nr 1(103)
Strony 19--29
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Birr, K.
autor Dziedzic, T.
autor Jamroz, K.
  • Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 1147, kjamroz@pg.gda.pl
autor Kustra, W.
Bibliografia
[1] Jamroz K., Dziedzic T., Birr K., Grulkowski S., Kustra W. i inni, Opracowania transportowe dla województwa pomorskiego. Część I – Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego, w celu wskazania niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z częścią badawczą. Etap 1 - Część: Badawcza. Konsorcjum FRIL – PG, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2013 r.
[2] Jamroz K., Birr K., Grulkowski S., Kustra W., Grzelec K., Wyszomirski O. i inni, Opracowania transportowe dla województwa pomorskiego. Część II – Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa pomorskiego. Konsorcjum FRIL – PG, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2014 r.
[3] Rocznik demograficzny 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2013.
[4] STATISTICA. StatSoft Inc. Kraków 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66fec5e4-9bb1-4649-bc33-fe7cae6dfc82
Identyfikatory