Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66fa9823-a74f-4d04-8573-b17bd7feb48c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zdalne laboratorium automatyki napędów robotów mobilnych

Autorzy Bartnicki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Remote laboratory automation mobile robot’s drive system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przekazywanie wiedzy praktycznej uczniom i studentom placówek dydaktycznych o profilu technicznym wymaga posiadania niezbędnego zaplecza laboratoryjnego. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W referacie zaprezentowano innowacyjne laboratorium automatyki napędów robotów mobilnych, które powstało w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT. Laboratorium to umożliwia zdalne nauczanie programowania sterowników PLC.
Possessing the modern labs is necessary to teaching students in technical high school and college. Practical occurrences recognition is crucial to confront knowledge with practice. This paper aims at presenting innovating automatic of mobile robot’s drive laboratory built in Institute of Mechanical Engineering (Faculty of Mechanical Engineering/Military University of Technology). This laboratory is dedicated to e-learning of PLC programming.
Słowa kluczowe
PL kształcenie praktyczne   zdalny dostęp do laboratorium   e-learning  
EN practical training   remote access to laboratory   e-learning  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 690--693, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys.
Twórcy
autor Bartnicki, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna.
Bibliografia
1. Agarwal N., Srivastava E.: E-learning: New trend in Education and Training. International Journal of Advanced Research (2013), Volume 1, Issue 8, 797-810.
2. Dąbrowski M.: E learning w szkolnictwie wyższym. Studia BAS 3(35) 2013, s. 203–212.
3. Kowalik D., Wojutyński J., Siczek M.: E-learningowe stanowiska dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu zawodowym. 'Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rozwój zawodowy nauczycieli, 20 - 21 listopada 2014, Jedlnia-Letnisko. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2014, s.199.
4. Łabędzka J.: Współdzielenie zasobów cyfrowych w edukacji – platformy informatyczne, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3/2014, s. 132.
5. Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. http://new.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni [cit. 2017-10-26].
6. Standardy kompetencji zawodowych https://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/rejestr-instytucji-szkoleniowych/ [cit. 2017-10-26].
7. Wojutyński J., Dobrodziej J., Siczek M., Kaczyński J.: Opracowanie modelowego stanowiska programowania systemów pomiarowo-sterujących w konwencji wirtualnego laboratorium. Prace ITeE-PIB, Radom 2011.
8. Wojutyński J., Siczek M.:Wirtualne laboratorium kształcenia zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2/2015, s.148-156.
9. Norma PN-EN 61508-1 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem.
10. Norma PN-EN 61508-2 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem.
11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66fa9823-a74f-4d04-8573-b17bd7feb48c
Identyfikatory