PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transport co-modality as a form of transport and logistics order creation in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednolita Europejska Przestrzeń Transportowa (JEPT) stworzy właściwy dla siebie lad transportowy. Ład ten oparty być powinien na standardach, które wyznacza komodalność transportu. Jej wprowadzenie do systemów transportowych krajów UE jest zadaniem polityki transportowej, kształtującej nowy, zrównoważony model racjonalnych zachowań wszystkich uczestników rynku transportowego. Oprócz niej istnieje jednak również mechanizm regulacji opartej na kryteriach logistycznych, jaki generuje makrosystem logistyczny, w ramach którego funkcjonuje system transportowy każdego kraju. Właściwy dla niego (jako makrostruktury logistycznej) reżim racjonalności wykorzystania zasobów transportu, tworzy z kolei podstawy do budowy ładu logistycznego w systemie transportowym, zapewniając realnie największe szanse realizacji koncepcji wspótmodalności transportu i budowy JEPT, postrzeganej w wymiarze logistycznym, to jest w ramach europejskiego systemu logistycznego.
EN
Single European Transport Area (SETA) will create transport order adequate for itself. That order needs to be form in accor- dance with the transport co-modality Standards. Implementmg co-modality to the existing in the EU transport systems belongs to the main tasks of transport policy focused on creation of a new sustainable model of rational behaviour of all transport markets” actors. However, apart from it exists another regulatory mecha- nism, based on logistics criteria which generates logistics ma- cro-system containing transport system. As a result, typical for it as a logistics macrostructure rationality regime creates logistics order within the transport system, ensuring in real terms at the same time the best chance for implementing co-modality concept and creation of SETA in it logistics dimensión, i. e. in the framework of European logistics system.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
8--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
  • Akademia Morska w Gdyni, Katedra Transportu i Logistyki
Bibliografia
  • 1. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management; Stratégy, Planning, and Operation. Fourth Edition. Pearson, 2010.
  • 2. Grzelakowski, A. S., Internalization of External Costs in the EU Transport Sector as an Instrument of Rationalization of the Logistics Supply Chains. „Logistics and Transport”, nr 2/2011.
  • 3. Grzelakowski A. S., Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki (cz. 1 i 2), „Logistyka” nr 2- 3/2012.
  • 4. Grzelakowski A. S., Transportation Markets as the Instruments Transportation Systems Regulation and Optimization. Methodologien! Aspects, in: Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical And Practical Problems. The Development of Transportation Systems. Monograph, Edited by: R. Janecki, G. Sierpiński. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
  • 5. Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności. Podsumowanie oceny wpływu - punkty do rozważenia. Dodatek do Załącznika do Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. COM (2006) 336 (finalny). Bruksela, 28.6.2006.
  • 6. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej. Raport końcowy z realizacji projektu rozwojowego NCBR. Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
  • 7. Ponthieu E., Towards an integrated and coordinated sustainable logistics and transport policy for Europę. European Economic and Social Committee (EESC). Conference proceedings. Rome, 19 June 2008.
  • 8. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. White Paper. EC. COM (2011) 144 final. Brussels, 28.3.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-66f5734a-ba2c-4191-9590-47cb5c6c3be9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.