Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66ee0c9c-a478-4951-b865-d475258cdf40

Czasopismo

Inżynier i Fizyk Medyczny

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo pacjentów i pracowników przy wykorzystaniu pól elektromagnetycznych w diagnostyce i terapii medycznej

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/
Warianty tytułu
EN The safety of patients and workers when applying electromagnetic fields in medical diagnostics and treatments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia charakterystykę „pola i promieniowania elektromagnetycznego” wykorzystywanego w placówkach medycznych – przy urządzeniach elektrochirurgicznych i fizykoterapeutycznych oraz skanerach rezonansu magnetycznego – a także związanych z nimi zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, wynikających z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy.
EN The paper presents the characteristic of „electromagnetic field and radiation” which is used in medical centers – in electrosurgical and physiotherapeutic devices and magnetic resonance scanners – as well related safety hazards for patients and workers, caused by electromagnetic fields influence on humans and work environment.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia elektromagnetyczne   skaner rezonansu magnetycznego   urządzenie fizykoterapeutyczne   diatermia elektrochirurgiczna  
EN electromagnetic hazards   magnetic resonance scanner   physiotherapeutic device   electrosurgical devices  
Wydawca Indygo Zahir Media
Czasopismo Inżynier i Fizyk Medyczny
Rocznik 2012
Tom Vol. 1, nr 1
Strony 25--28
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, jokar@ciop.pl
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
1. J. Karpowicz, K. Gryz: Pola elektromagnetyczne i zagrożenia elektromagnetyczne [w:] D. Koradecka (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warszawa, CIOP-PIB, 2008, 247-266.
2. J. Karpowicz, A. Bortkiewcz, K. Gryz, R. Kubacki, R. Wiaderkiewicz: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, vol. 4(58), 2008, 7-45.
3. H. Korniewicz i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. Dokumentacja proponowanych znowelizowanych wartości dopuszczalnych ekspozycji zawodowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, vol. 2(28), 2001, 97-238.
4. WHO – World Health Organization: Environmental Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields (ELF), 2007, http://www.who.int/pehemf/publications/elf_ehc/en/index.html.
5. WHO – World Health Organization: Environmental Health Criteria 137, Electromagnetic Fields (300 Hz – 300 GHz), 1993, http://www.inchem. org/documents /ehc/ehc/ehc137.htm.
6. K. Gryz, J. Karpowicz: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, vol. 4(58), 2008, 137-171.
7. J. Karpowicz, K. Gryz, P. Politański, M. Zmyślony: Narażenie na pole magnetostatyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów rezonansu magnetycznego, Medycyna Pracy, vol. 62(3), 2011, 309-321.
8. K. Gryz, J. Karpowicz: Zagrożenia elektromagnetyczne dla pracownikówbloku operacyjnego [w:] K. Bielecki, T. Szreter (red.): Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie,Warszawa2007, ABACUSBiuroPromocjiMedycznej Sp. zo.o.
9. K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński: Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach elektrochirurgicznych – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, vol. 5, 2008, 16-21, www.ciop.pl/27734.
10. J. Karpowicz, K. Gryz: Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14(4), 2008, s. 326-330.
11. J. Karpowicz, K. Gryz, P. Zradziński: Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15(1), 2009, 60-63.
12. M. Zmyślony, P. Mamrot, P. Politański: Ekspozycja pielęgniarek na pola elektromagnetyczne, Medycyna Pracy, vol. 55(2), 2004, 183-187.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66ee0c9c-a478-4951-b865-d475258cdf40
Identyfikatory