PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza i ocena systemu transportowego na przykładzie krajów azjatyckich

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis and evaluation of the transport system on the example of selected Asian countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stabilnym fundamentem wzrostu gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny oraz przemysłowy. Transport odpowiada poza przemieszczanie osób oraz towarów nie tylko w danym kraju, ale także przyczynia się do znaczącej integracji państw na arenie międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia jakości życia. Niezwykle istotna przy tym okazuje się ewolucja systemów transportowych, na którą ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące zjawisko globalizacji, a także modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala, aby dana gospodarka kraju stała się gospodarką konkurencyjną, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób oraz towarów, a także gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach. Analiza została przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka niniejszego artykułu dokonała także oceny systemów transportowych we wskazanych krajach biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł ma służyć weryfikacji następującej tez: efektywne zarządzanie systemem transportowym jest wynikiem sprawnie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.
EN
A well-developed transport system that guarantees social and industrial development is a stable foundation for the economic growth of every country. Transport is responsible for carrying people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant integration of countries on the international arena, which directly affects the development of tourism and the constant improvement of the quality of life. The evolution of transport systems is extremely important. It is strongly influenced by growing consumerism, the progressing phenomenon of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases the level of security of people and goods, and also guarantees a huge number of jobs. The main purpose of this article is to analyze the transport system of Japan and China, including the directions of transport policy development in the countries concerned. The analysis was carried out on the basis of critical analysis of the source literature and the analysis of statistical data on transport infrastructure. The author of this article also assessed the transport systems in the countries indicated, taking into account the current advancement of the activities of the entities responsible for transport policy. The article is intended to verify the following thesis: effective management of the transport system is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial aspect.
Rocznik
Tom
Strony
20--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, aleksandra.gladala@ue.wroc.pl
Bibliografia
 • Skowrońska, A. (2014). Polityka transportowa Japonii w kontekście stanu i perspektyw rozwoju japońskiego transportu. Logistyka, 5.
 • Yudhistira, G., Iqbal, M., Agushinta, L., (2015). Transportation System in Japan: A Literature Study. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) 2(3). https://doi.org/10.25292/j.mtl.v2i3.108
 • Wojcieszak, A., Fajczak-Kowalska, A., (2015). Transport w Chinach w latach 2000–2013 — infrastruktura i wyniki działalności. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.
 • Wojcieszak, A. Fajczak-Kowalska A., (2016). Transport kolejowy w Chinach w latach 2000–2013 — infrastruktura, suprastruktura oraz wyniki działalności. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4.
 • China Statistical Yearbook 2017.
 • The World Bank, (2017). Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance Case Study: China Rail. https://doi. org/10.1596/30734
 • The State Council Information Office of the People’s Republic of China (2016). Development of China’s Transport.
 • China Civil Aviation Annual Report 2014.
 • http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e38_transportation.pdf (12.08. 2019).
 • https://www.westjr.co.jp/global/en/ir/library/annu-al-report/2017/pdf/jr_west_annual _report_2017.pdf (12.08. 2019).
 • http://www.japonia.org.pl/?q=pl/node/128 (12.08. 2019).
 • http://www.japanautopages.com/useful_resources/ports.php (12.08. 2019).
 • https://www.travelchinaguide.com/essential/highway.htm (12.08. 2019).
 • http://www.nsciic.edu.cn/en/notice/739.html (12.08. 2019).
 • http://www.chinadiscovery.com/travel-guide/transportation/china-waterway.html (12.08. 2019).
 • https://www.adb.org/sites/default/files/publication/189949/inland-waterway-transp ort-prc.pdf (12.08. 2019).
 • https://china.trade.gov.pl/pl/chiny/gospodarka/169750,gospodarka-morska-chin-infrastruktura-rozwoj-perspektywy.html (12.08. 2019).
 • http://www.wikiwand.com/en/List_of_ports_in_China (12.08. 2019).
 • http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/12/25/content_28147598954 9016.htm (12.08. 2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-66d96843-d053-462b-8644-47584662a1ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.