Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66b4ebe8-6ec2-451f-b2cc-855bbd73fe3f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problemy rozwoju komunikacji miejskiej w Bratysławie

Autorzy Sońta, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of the development of the public transport in Bratislava
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Komunikacja miejska w Bratysławie obsługiwana jest przez Komunikacyjne Przedsiębiorstwo Bratysława, spółka akcyjna. Podmiot ten realizuje przewozy autobusami, trolejbusami i tramwajami. W artykule przedstawiono dylematy rozwoju komunikacji miejskiej w stolicy Słowacji – mieście zamieszkanym przez 430 tys. osób.
EN Public transport in Bratislava is operated by the Public Transport Company Bratislava, inc. This entity is providing out the bus, trolleybus and tram transport. The article presents the dilemmas of development of public transport in the capital of Slovakia - a city with 430 thousand inhabitants.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   Bratysława   komunikacja zbiorowa  
EN public transport   Bratislava   collective communication  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 1-2
Strony 48--53
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab.
Twórcy
autor Sońta, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
[1] Bratislava „Demography” (31.12.2009 r.) : www.app.statistics.sk (dostęp z dnia 10.08.2011 r.).
[2] Dyr Т., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji autobusowej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 1-2.
[3] Horváth V., Lehotská D., Pleva J. (red.), Dejiny Bratislavy, Vydavatelstvo Obzor, Bratislava 1982.
[4] Lotko A., Marketing wobec ponowoczesności, CeDeWu, Warszawa 2013.
[5] Markowska-Bzducha E., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, [w:] A. Rapacz (red.), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo WSETiNS, Kielce 2012.
[6] Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
[7] Pypeć М., Dochody, [w:] K. Ortyński, M. Pypeć (red.), Gminy podregionu radomskiego. Finanse, mienie, rozwój, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
[8] Roczne sprawozdanie finansowe DPB a.s. za rok 2010 i 2011 (materiał niepublikowany).
[9] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
[10] Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
[11] Sprawozdanie z działalności 2012 Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Luksemburg.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66b4ebe8-6ec2-451f-b2cc-855bbd73fe3f
Identyfikatory