Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66b2b41d-2aa7-4079-be1e-0466dfda319c

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania

Autorzy Garbalińska, H.  Strzałkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The examination of variability of thermal conductivity of lightweight concretes during their drying
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wpływ względnego ubytku masy badanych kompozytów cementowych na bazie kruszywa keramzytowego i popiołoporytowego na współczynnik przewodzenia ciepła betonów w pierwszych trzech miesiącach ich dojrzewania. Poddano analizie betony nienapowietrzone oraz betony napowietrzone domieszką napowietrzającą i proszkiem aluminiowym. Zebrane wyniki pozwoliły odtworzyć przebieg zmienności przewodności cieplnej λ analizowanych kompozytów wraz z zachodzącym procesem dojrzewania oraz towarzyszącym mu procesem wysychania. Przeprowadzone badania potwierdzają wyraźne uzależnienie współczynnika przewodzenia ciepła λ od czasu trwania tych procesów.
EN The paper presents the relation between the relative weight loss of cement composites based on leca and lyttag aggregates and the thermal conductivity of concretes in the first three months of their curing. Non-aerated concretes and concretes aerated with air-entraining admixture and aluminium powder were analysed. The collected results allowed to recreate the variation of the thermal conductivity λ of the analysed composites along with the curing process and the drying process. The research confirmed a clear dependence of the thermal conductivity λ on the duration of these processes.
Słowa kluczowe
PL betony lekkie   beton napowietrzony   współczynnik przewodzenia ciepła   proces wysychania  
EN lightweight concrete   air-entrained concrete   thermal conductivity coefficient   drying process  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2015
Tom T. 7, nr 2
Strony 19--25
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot., wykr.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, Halina.Garbalinska@zut.edu.pl
autor Strzałkowski, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, jstrzalkowski@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Domagała L. Wpływ wstępnej wilgotności kruszyw lekkich na nasiąkliwość betonu. Cement Wapno Beton 3 (2010), 149-156
[2] Duckman V., Mirtič B. Water vapour permeability of lightweight concrete prepared with different types of lightweight aggregates Construction and Building Materials 68/2014, 314-319
[3] Garbalińska H., Strzałkowski J. Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/2012/II), Tom I, 209-218
[4] Garbalińska H., Strzałkowski J. Parametry cieplne i wytrzymałościowe napowietrzonego i nienapowietrzonego betonu zwykłego i lekkiego. Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2013, 219-222
[5] Garbalińska H., Strzałkowski J. Zawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych, Materiały Budowlane 10 (2013), 16-18
[6] Youm K., Jeong Y., Han E., Yun T. Experimental investigation on annual changes in mechanical properties of structural concretes with various types of lightweight aggregates Construction and Building Materials 73/2014, 442-451
[7] Nguyen L., Beaucour A., Ortola S., Noumowé A. Influence of the volume fraction and the nature of fine lightweight aggregates on the thermal and mechanical properties of structural concrete. Construction and Building Materials 51/2014, 121-132
[8] Schackow A., Effting C., Folgueras M., Güths S., Mendes G. Mechanical and thermal properties of lightweight concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent. Construction and Building Materials 57/2014, 190-197
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66b2b41d-2aa7-4079-be1e-0466dfda319c
Identyfikatory