Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-667df14e-3016-413d-b53e-b578717580cf

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ prędkości obrotowej silnika ZS na emisję związków toksycznych w spalinach

Autorzy Andrzejewski, M.  Merkisz, J.  Nowak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of CI engine speed on the emission of toxic compounds in the exhaust gases
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu dostawczego w warunkach jazdy pozamiejskiej. Celem badań było zweryfikowanie tezy traktującej o znacznym wzroście emisji związków toksycznych spalin wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika spalinowego. W efekcie podjętej analizy uzyskano wyniki dotyczące obciążeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy samochodem, przy zastosowaniu różnego biegu. Stosowanie maksymalnie wysokiego biegu przez kierujących pojazdami, możliwego do zastosowania w danych warunkach eksploatacji pojazdu, jest szczególnie podkreślane przez propagatorów ekologicznego stylu jazdy, określanego mianem eco-drivingu. W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji związków gazowych w spalinach, takich jak: tlenek węgla, węglowodory oraz tlenki azotu, w odniesieniu do pojazdu użytkowego typu LDV, napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. W wykonanych pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu – przejazdy drogą ekspresową w rejonach metropolii poznańskiej. Na podstawie pozyskanych danych eksperymentalnych dokonano oceny użytkowania pojazdu uwzględniając minimalną emisję toksycznych zanieczyszczeń w spalinach.
EN The article presents road tests results of a delivery van in extra-urban driving conditions. The aim of this study was to verify the thesis of the significant increase in the emission of toxic gases with increasing engine speed. As a result of the undertaken analysis the results on different environmental pressures for speed driving were taken, using different gear. The use of a high gear, possible for use in given vehicle operating conditions, it is particularly emphasized by proponents of ecological driving style, which is called the eco-driving. The article examines the issue of emissions in the exhaust gases, such as carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides in relation to the utility vehicle of LDV type, driven by compression ignition engine. The measurements were made using mobile equipment PEMS type for testing the toxicity of exhaust gases. The study was conducted in real traffic conditions of the car – the expressway drives in Poznan metropolitan areas. On the basis of obtained experimental data the vehicle using, having a minimum emission of toxic pollutants in the exhaust, was evaluated.
Słowa kluczowe
PL silnik ZS   prędkość obrotowa   badania drogowe   emisja zanieczyszczeń  
EN CI engine   engine speed   road tests   exhaust emissions  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 456--460
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., fot., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Andrzejewski, M.
autor Merkisz, J.
autor Nowak, M.
Bibliografia
[1] Borowski P., Pielecha I., Cieślik W., Bueschke W., Czajka J.: Statyczny i dynamiczny downsizing silników spalinowych, Logistyka 3/2014, s. 671‒679.
[2] Daham B., Li H., Andrews G.E., Ropkins K., Tate J.E., Bell M.C., Comparison of real world emissions in urban driving for Euro 1–4 vehicles using a PEMS. SAE Technical Paper Series 2009-01-0941.
[3] De Sá L., Ferrarese A., Ring pack for down-sized spark ignition engines. SAE Technical Paper Series 2011-36-0157.
[4] Engeljehringer K., Automotive emission testing and certification. Past, present and future. 2nd International Exhaust Emissions Symposium, Bielsko-Biała 2011.
[5] Merkisz J., The automotive market in the time of global economic crisis: a 2009 update. Combustion Engines, No. 3/2009 (138), p. 3–13.
[6] Merkisz J., Pielecha J., Andrzejewski M., Wpływ downsizingu na zużycie paliwa i emisję substancji szkodliwych w spalinach. Logistyka 3/2011, s. 1853–1861.
[7] www.sensors-inc.com (dostęp z dnia 13.03.2015).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-667df14e-3016-413d-b53e-b578717580cf
Identyfikatory