PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sprawność eksploatacyjna instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Operating efficiency of medical waste thermal treatment unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sprawności eksploatacyjnej cieplnej i elektrycznej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych z układem odzysku energii. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i załadunku odpadów, pieca obrotowego, komory termoreaktora, kotła parowego odzyskowego, turbiny parowej oraz układu odzysku ciepła w postaci wody gorącej. Do badań został wykorzystany układ z piecem obrotowym i komorą dopalania o wydajności 150 kg/h, pracujący w systemie ciągłym. Badania przeprowadzono w rzeczywistym obiekcie, w warunkach ustalonych, tj. z pominięciem okresów rozruchów oraz wygaszania instalacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono sprawności eksploatacyjne cieplne i elektryczne poszczególnych elementów instalacji, jak i jej całości.
EN
This paper shows the results of experimental study on heat and electrical operating efficiency in an installation for thermal recycling of medical waste with heat recovery. The installation (hereinafter reffered to as ITPO) consists of a loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor, a steam recovery boiler, a steam turbine and a heat recovery system as hot water. The study involves an installation at the capacity of 150 kg/h, equipped with a rotary kiln and an afterburner in a continuous operation. The tests were carried out in a real object and with steady-state conditions i.e. without the start-up and put-out periods. On the basis of this research, in the whole installation and in its individual elements, heat and electrical operating efficiencies were determined.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
8--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., wzory
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
autor
 • PPM PROMONT Bujak Sp. z o.o. – Sp. K., Bydgoszcz
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).
 • [2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
 • [3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108).
 • [4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).
 • [7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 • [8] Schenck H. W., Wendt J. O. L., Kerstein A. R., Mixing characterization of transient puffs in a rotary kiln incinerator. Combustion Science and Technology, Vol. 116-117, 1996, s. 427-453.
 • [9] Owens W. D., Geoffrey Silcox G. D, Lighty J. S., Deng X. X, Pershing D. W., Cundy V. A., Leger C. B., Jakway A. L., Thermal analysis of rotary kiln incineration: Comparison of theory and experiment. Combustion and Flame Vol. 86, 1991, s. 101-114.
 • [10] Marias F., A model of a rotary kiln incinerator including processes occurring within the solid and the gaseous phases. Computers & Chemical Engineering, Vol. 27, 2003, s. 813-825.
 • [11] Bujak J., New insights into waste management – Meat industry. Renewable Energy, Vol. 83, 2015, s. 1174-1186.
 • [12] British Standard. Incinerators. Part 1. Specification for standard performance requirements for incineration plant for the destruction of hospital waste. BS 3316, Part 1, 1987.
 • [13] British Standard. Incinerators. Part 2. Methods of test and calculation for the performance of incineration plant for the destruction of hospital waste. BS 3316, Part2, 1987.
 • [14] British Standard. Incinerators. Part 3. Method for specifying purchasers’ requirements for incineration plant for the destruction of hospital waste. BS 3316, Part3, 1987.
 • [15] British Standard. Incinerators. Part 4. Code of practice for the design, specification, installation and commissioning of incineration plant for the destruction of hospital waste. BS 3316, Part 4, 1987.
 • [16] Rajor A., Xaxa M., Mehta R., Kunal., An overview on characterization, utilization and leachate analysis of biomedical waste incinerator ash. Journal of Environmental Management, Vol. 108, 2012, s. 36-41.
 • [17] Bujak J. Thermal treatment of medical waste in a rotary kiln. Journal of Environmental Management – Elsevier, Vol. 162, 2015, s. 139–147.
 • [18] Bujak J., Incineration of waste in a rotary kiln. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Nr 123, 2015, s. 126.
 • [19] Lee C. C., Huffman G. L., Nalesnik R. P. Medical waste management. Environmental Science and Technology, Vol.25, 1991, s. 360-363.
 • [20] Li C. S., Jeng F. T. Physical and chemical composition of hospital waste. Infection control and hospital epidemiology. The official journal of the Society of Hospitals Epidemiologists of America, Vol. 14, 1993, s. 145-150.
 • [21] Kuo J. T. System simulation and control of batch-fed solid waste incinerators. Transactions of ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control Vol. 118, 1996, s. 620–625.
 • [22] Kuo J. T. Estimation of burning rates in solid waste combustion furnaces. Combustion Science and Technology, Vol.137, 1998, s. 1-29.
 • [23] Dean K. Heat-recovery incinerator for a community hospital. ASHRAE Journal, Vol.38, 1996, s. 49-53.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-664e0af5-5acc-4236-ac86-da584180f89a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.