Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66403fe0-f16e-4506-9d27-bf86ac7b31e0

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Analysis of the influence of shaping steel hall pillars of its dynamic characteristics

Autorzy Franczyk, K.  Kowalska-Koczwara, A. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
PL Analiza wpływu kształtowania słupów hali stalowej na jej charakterystyki dynamiczne
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this paper, the analysis of the influence of the changes in shaping steel hall pillars of its dynamic characteristics, in particular of the value of the natural frequency, has been subjected. The moment of inertia about the axis of the transverse profile of a typical arrangement of the pile and its mass influence on the dynamic characteristics of the steel pillars hall. These factors are different for different types of steel poles profile. The article presents the results of the analysis of the influence of the shape of the three selected types of profiles on the dynamic characteristics of the steel hall. Steel hall selected for the analysis is a workshop, a single nave hall with a frame structure covered with a gable roof. Profile sections of load bearing pillars used for the analysis are: IPE 450, 280 HEB, HEM 220. These profiles were selected due to similarities between stress levels. The evaluation shall assess the influence of such dimensional manipulation on change of the construction costs of the steel hall selected for analysis. Static design and modal analysis was made in Robot Structural Analysis which is FEM engineering program.
PL W artykule analizie poddano wpływ zmiany kształtowania słupów hali stalowej na jej charakterystyki dynamiczne, a w szczególności na wartości częstotliwości drgań własnych. Na charakterystyki dynamiczne słupów hali stalowej mają wpływ moment bezwładności względem osi poprzecznej profilu przy typowym układzie słupa oraz jego masa. Czynniki te są różne dla różnych typów profili słupów stalowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu kształtu trzech wybranych typów profili na charakterystyki dynamiczne hali stalowej. Wybrana do analizy hala stalowa to hala warsztatowa, jednonawowa o ramowej konstrukcji przykryta dwuspadowym dachem. Profile kształtowników słupów nośnych użyte do analizy to: IPE 450, HEB 280, HEM 220. Profile te zostały wybrane ze względu na podobny stopień wytężenia. Ocenie podlegał także wpływ takiej manipulacji wymiarowej na zmianę kosztów budowy wybranej do analizy hali stalowej. Wymiarowanie statyczne oraz analizę modalną konstrukcji hali stalowej wykonano w inżynierskim programie Robot Structural Analysis.
Słowa kluczowe
PL analiza modalna   częstotliwości drgań własnych konstrukcji   dynamika   model numeryczny  
EN modal analysis   natural frequencies of the structure   dynamic   numerical model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2015
Tom Y. 112, iss. 4-B
Strony 31--38
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab.
Twórcy
autor Franczyk, K.
  • Faculty of Hydraulic and Civil Engineering of Wrocław University Technology
autor Kowalska-Koczwara, A.
  • Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
Bibliografia
[1] Brooks N.B., Newmark N.M. The response of simple structures to dynamic loads, Technical Report to Office of Naval Research, University of Illinois, April 1953.
[2] Kwiatkowski T. Trójwymiarowa analiza dynamiczna ramy nośnej hali stalowej, Budownictwo 17, 119–128.
[3] Bogucki W., Żyburtowicz M., Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, wyd. 7, Arkady, Warszawa 2007.
[4] Flaga A., Szulej J., Wielgos P., Comparison of determination methods of vibration’s damping coefficients for complex structures, Budownictwo i Architektura 3, 2008, 53–61
[5] Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Verification Manual for American Codes, March 2014.
[6] Eurokod 2, PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
[7] Eurokod 3, PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych.
[8] PN-80/B-03040 Foundations and supporting structures for the machine. Calculation and Design (Polish Standard).
[9] He J., Fu Z.F., Modal Analysis, Elsevier 2001.
[10] Osiński Z., Teoria drgań. PWN Warszawa 1978.
[11] http://www.a20.pl/10010 (14.01.15 r.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66403fe0-f16e-4506-9d27-bf86ac7b31e0
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.15.394.5025