PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Produkcja soli kamiennej w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – studium przypadku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rock salt production in O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” – a case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
Wydawca
Rocznik
Strony
66--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr., zdj.
Twórcy
  • KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice
autor
  • KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice
Bibliografia
  • [1] Bieniasz J., Pietras J., Sadowski A., Wrzosek J.: Dziesięciolecie pomiarów zaciskania wyrobisk w złożu solnym O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Przegląd Solny 2019/2020, 15: 62–67.
  • [2] Dymitrowski A., Małys Ł. (red.): Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej – studium KGHM Polska Miedź S.A. Wydawnictwo Advertiva, Poznań 2017.
  • [3] PN-EN 10025-2:2019-11. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
  • [4] PN-EN 10149-2:2014-02. Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki
  • plastycznej na zimno – Część 2: Warunki techniczne dostawy wyrobów walcowanych termomechanicznie.
  • [5] PN-EN ISO 1461:2011. Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-66389e30-c44a-4cbb-9bb8-8a51478fb899
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.