Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66153d8d-9fa4-4c66-881d-bfed9341aefc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Kacprzak, M.  Zięba, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bicycle infrastructure as an element of transport system Radom
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem systemu transportowego w miastach. Podjęto próbę zidentyfikowana istotnych aspektów dotyczących wykorzystania ruchu rowerowego do realizacji codziennych przemieszczeń w odniesieniu do całego roku kalendarzowego. Przedstawiono również wyniki zrealizowanego badania ankietowego, którego celem było poznanie ocen i preferencji dotyczącej funkcjonowania transportu rowerowego w miastach.
EN The article discusses the basic problems relating to the functioning of the transport system in cities. Attempted identified the relevant aspects related to the use of cycling to perform everyday movements for the whole calendar year. It also presents the outcomes of the survey, the aim of which was to learn the evaluations and preferences concerning the functioning of cycling in cities.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura rowerowa   system transportowy   ruch rowerowy   badanie ankietowe  
EN bicycle infrastructure   transport system   cycling   survey  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 573--580
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl
autor Kacprzak, M.
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, mikacprzak@gddkia.gov.pl
autor Zięba, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, p.zieba@uthrad.pl
Bibliografia
1. Gromadzki M., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Tczewa na lata 2014-2022, Tczew 2014.
2. Komisja Europejska, Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28.03.2011, COM(2011) 144.
3. Komisja Europejska, Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Unii Europejskiej, Bruksela 15.5.2001, COM(2001) 264.
4. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga, w kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Bruksela, 25.9.2007, KOM (2007) 551.
5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska, www.mir.gov.pl/fundusze/ Fundusze_Europejskie_2014_ 2020 Documents/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_2703 2014.pdf.
6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Załojenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, Warszawa maj 3013.
7. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, 2010.
8. Starowicz W., Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach. Ekspertyza, Praca wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 30 września 2010 roku, Kraków, 28 października 2010 roku.
9. Stowarzyszenie Transportu Publicznego, Biała Księga Mobilności. www.rynek-kolejowy.pl/pliki/Biala_Ksiega_Mobilnosci.pdf.
10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radomia i strefy podmiejskiej, Oddział Terenowy w Radomiu, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa 2011.
11. Transport a zagospodarowanie przestrzenne. European Commission 2003, www.eu-portal.net, dostęp: 30.09.2016 r.
12. White Paper, European Transport Policy for 2010 – time to decide, Komisja Europejska, Bruksela wrzesień 2001, COM(2001) 370.
13. Wojewódzka-Król K., Zrównoważony rozwój infrastruktury transportu w Białej Księdze z 2011 roku, Eurotrans, Warszawa 2011.
14. www.mobilnagdynia.pl/sump.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-66153d8d-9fa4-4c66-881d-bfed9341aefc
Identyfikatory