Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-65f8d75c-622e-4f24-a1bb-2cc49b53b1a0

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Tendencje zmian przepisów homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych dla pojazdów kategorii PC i LDV

Autorzy Fuć, P.  Lijewski, P.  Ziółkowski, A.  Siedlecki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Trends in the type-approval regulations in terms of exhaust gas emissions for vehicles of category PC and LDV
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono tendencje zmian przepisów homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych dla pojazdów kategorii PC i LDV. Przepisy te, są jednym z wyznaczników rozwoju układów napędowych współczesnych pojazdów samochodowych. Każda ich zmiana wiąże się ze zmianami konstrukcyjnymi silników spalinowych i ich osprzętu, a także rozbudową pozasilnikowych układów oczyszczania gazów wylotowych. Wprowadzenie normy Euro 6 dla pojazdów kategorii PC i LDV będzie wiązać się ze zmianami limitów związków szkodliwych i toksycznych oraz wdrożeniem nowych metod pomiarowych. W 2017 r. planowane jest zastąpienie obowiązującego testu jezdnego NEDC testami WLTC, które będą obowiązywały w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ma to na celu standaryzację procedur badawczych w wymiarze globalnym. Nowością w przepisach homologacyjnych będzie opracowanie i wdrożenie procedur RDE dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji przy wykorzystaniu mobilnych przyrządów z grupy PEMS. Oprócz wprowadzenia normy Euro 6 zmodyfikowano również limity emisji drogowej CO2z floty pojazdów danego producenta pojazdów samochodowych.
EN The article presents trends approval regulations in terms of exhaust gas emissions for vehicles of category PC and LDV. These provisions are one of the indicators of the development of modern drive systems of motor vehicles. Any variation is associated with structural changes in internal combustion engines and their accessories, as well as the expansion of afterteatment systems. The introduction of the Euro 6 for category PC (Passenger Car) and LDV (Light Duty Vehicles) will involve changes to the limits of exhaust emission as well as the implementation of new measurement methods. In 2017. It is planned to replace the existing driving test NEDC (New European Driving Cycle) on WLTC (Worldwide Harmonized Light duty driving Test Cycle), which will apply in the European Union, the United States and Japan. The aim is to standardize testing procedures on a global scale. New to the type-approval legislation will be to develop and implement procedures RDE (Real Driving Emission) regarding the measurement of emissions in real operating conditions with the use of mobile devices from a group of PEMS (Portable Emission Measurement System). In addition to the introduction of the Euro 6 emission limits also modified road emission of CO2from vehicle fleet a given manufacturer of motor vehicles.
Słowa kluczowe
PL norma Euro 6   WLTP   RDE  
EN Euro 6 standard   WLTP   RDE  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 417--424
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Fuć, P.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Lijewski, P.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Ziółkowski, A.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Siedlecki, M.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samo-chodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 717/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
[5] Tutuianu M., Marotta A., Steven H., Ericsson E., Takahiro H., Noriyiki I., Hajime I.: Development of a World-wide Worldwide harmonized Light duty driving Test Cycle (WLTC). Technical Report UN/ECE/WP.29/GRPE/WLTP-IG DHC subgroup. December 2013.
[6] United Nations. World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. Proposal for a new global technical regulation on the Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). ECE/TRANS/WP.29/2014/27.
[7] AVL M.O.V.E iS, A new solutions for the upcoming EU6c – Real Driving Emissions (RDE) legislation. AVL List GmbH, Graz 2014.
[8] SEMTECH® ECOSTAR (Gaseous). Getting Started. Quick Reference Manual. Document: 9510-159. February 2014.
[9] http://delphi.com/docs/default-source/catalogs/delphi-worldwide-emissions-standards-pc-ldv-15-16.pdf?sfvrsn=2
[10] http://www.conti-online.com/www/download/automotive_de_en/gengene/contact_services/downloads/commercial_vehicveh/powertrain/common/pow_emission_booklet_pdf_en.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-65f8d75c-622e-4f24-a1bb-2cc49b53b1a0
Identyfikatory