Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-65f65a11-d404-4d8a-be24-d7956bdb5195

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Wpływ suszonego węgla brunatnego na pracę kotła CFB

Autorzy Knaś, K.  Sławiński, K.  Gandor, M.  Nowak, W. 
Treść / Zawartość http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/
Warianty tytułu
EN The influence of dried lignite on the performance of a CFB boiler
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono tematykę związaną z wpływem jaki może mieć podawanie podsuszanego węgla brunatnego na pracę kotła typu CFB. Polskie zasoby węgla brunatnego zapewniają stały i znaczny jego udział wśród paliw wykorzystywanych w krajowej energetyce. Na świecie trwa ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań wspomagających waloryzację węgli brunatnych. Powstają kolejne technologie, które niosą z sobą zarówno ryzyko inwestycyjne jak i korzyści mogące wynikać z poprawy konkurencyjności rynkowej młodych (mniej przeobrażonych). W artykule przedstawiono kilka nowoczesnych metod i technologii suszenia węgli brunatnych. Autorzy oprócz znanych na rynku metod przygotowania węgli dla celów energetycznych zaproponowali także innowacyjną technologie jednoczesnego suszenia i mielenia w młynie elektromagnetycznym. Przeanalizowano właściwości podsuszanego paliwa oraz możliwość jego wykorzystania w kotłach CFB oraz poruszono kwestie modernizacji instalacji z cyrkulacyjna warstwą fluidalną na potrzeby spalania waloryzowanego paliwa węglowego. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych doświadczeń podjęto próby określenia wpływu spalania podsuszonego węgla brunatnego na prace kotłów CFB.
EN This paper presents the issues that can be related to an influence of the use of the dried lignite on the performance of the CFB boiler. Polish lignite resources provide a stable and significant share of this fuel in the national energy sector. There is a constant and worldwide search for the solutions enabling the valorization of brown coals. New technologies are being developed, which bring together an investment risk as well as benefits of improved market competitiveness of low-rank (less metamorphosed) coals. In the article, several modern methods for brown coal drying are presented. Authors, beside well-known energetic coal preparation methods, have discussed a new and innovative method for simultaneous grinding and drying in an electromagnetic mill. The properties of the dried coal have been analyzed and its capability for being utilized in CFB boilers as well as the issue of modernization of the existing circulating fluidized bed installations for the purpose of burning the valorized coal fuel. Based on the literature review and own experience, an attempt was made on establishing the influence of the dried lignite on the performance of a CFB boiler.
Słowa kluczowe
PL mielenie   suszenie   węgiel brunatny   młyn elektromagnetyczny   kocioł CFB  
EN milling   drying   brown coal   electromagnetic mill   CFB boiler  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Rocznik 2014
Tom z. 86 [290], nr 3
Strony 393--400
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Knaś, K.
autor Sławiński, K.
autor Gandor, M.
autor Nowak, W.
Bibliografia
1. Aeration type rotary drying machine, zgłoszenie patentowe EP 0 831 287 A.
2. Aziz M., Kansha Y., Kishimoto A., Kotani Y., Liu Y., Tsutsumi A.: Advanced energy saving in low rank coal dryling based on self-heat recuperation technology. Fuel Proc. Technol., 104 (2012) 16-22.
3. Livingston J.T.; Livingston A.D.: Rotary drum dryer. U.S. Patent 5555639, 1996.
4. Materiały firmy Allgeier-Group, www.allgeier.de [dostęp: 8.05.2014].
5. Materiały firmy Great River Energy, DryFining facet sheet, “DryFining Fuel Enhancement Process”, www.greatriverenergy.com [dostęp: 12.05. 2014].
6. Materiały firmy Kawasaki Heavy Industries, www.khi.co.jp [dostęp: 9.05. 2014].
7. Materiały firmy RWE Power, Brochure WTA Technology - A modern process for treating and dryling lignite, http://www.rwe.com/web/cms/en/234614/rwe-power-international/mining-services/integrated-solutions/wta-technology/ [dostęp: 12.05. 2014].
8. Mujumdar A.S. i inni: Handbook of Industrial Drying. CRC Press Taylor & Francis Group, New York, 2007.
9. Osman H.: Drying of low-rank coal (LRC) - A Review of recent patents and innovations, National University of Singapore, M3TC Report M3TC/TPR/2011/02.
10. Uberman R.: Górnictwo węgla brunatnego w Polsce – stan aktualny. Możliwości i ograniczenia rozwoju, Węgiel Brunatny, 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-65f65a11-d404-4d8a-be24-d7956bdb5195
Identyfikatory
DOI 10.7862/rm.2014.43