Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-65ed0efa-486b-43b8-bb91-383be51314e9

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Wpływ wielkości oczyszczalni ścieków na średnią mobilność oraz stabilność metali

Autorzy Długosz, J.  Gawdzik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of sewage treatment capacity of the average mobility and stability of the metal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji dokonano analizy wpływu wielkości oczyszczalni ścieków wyrażonej przez RLM na średnią mobilność oraz stabilność metali ciężkich. Badania dotyczyły dziewięciu oczyszczalni ścieków z województwa świętokrzyskiego o różnej wielkości wyrażonej przez RLM od 850 do 8000. Analizowanymi metalami ciężkimi były: Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb.
EN The paper analyzes the influence of sewage treatment capacity expressed by the PE to the average mobility and stability of heavy metals. The study involved nine sewage treatment plants from the świętokrzyskie province with different capacity expressed by PE from 850 to 8000. Heavy metals: Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb were analyzed.
Słowa kluczowe
PL mobilność metali ciężkich   stabilność metali ciężkich   wielkość oczyszczalni ścieków   RLM  
EN mobility of heavy metals   heavy metals stability   capacity of wastewater treatment plants   PE  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 9
Strony 337--340
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Długosz, J.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce 25-314 , j_dlugosz@interia.eu
autor Gawdzik, J.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce 25-314
Bibliografia
[1] Piaskowski K., Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005 r.
[2] Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M., Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 14, nr 4, s. 375-384, 2011.
[3] Siuta J., Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych, Inżynieria Ekologiczna, nr 9, s. 7-42,Warszawa 2003.
[4] Maćkowiak Cz., Igras J., Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym, Inżynieria Ekologiczna, nr 10, s. 70-77, Warszawa 2005.
[5] Alvarez E. A., Mochón M.C., Jiménze Sánchez J. C., Rodríguez M. T., Heavy metal extractable forms in sludge form wastewater treatment plants, Chemosphere, nr 47, s. 765-775, 2002.
[6] Weiner R. F., Matthews R. A., Environmental Engineering, Elsevier Science, Burlington 2003.
[7] Xiang L., Chan L. C., Wong J. W. C., Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by isolated indigenous iron-oxidizing bacteria, Chemosphere, nr 41, s. 283-287, 2000.
[8] Ryu H. W., Moon H. S., Lee E. Y., Cho K. S., Choi H., Leaching characteristics of heavy metals from sewage sludge by Acidithiobacillus thiooxidans MET, Journal of Environmental Quality, nr 32, s. 751-759, 2003.
[9] Ignatowicz K., Garlicka K., Breńko T., Wpływ kompostowania osadów ściekowych na zawartość wybranych metali i ich frakcji, Inżynieria Ekologiczna, nr 25, s. 231-241, 2011.
[10] Dmochowski D., Gajkowska-Stefańska L., Dmochowska A., Presnarowicz R.K., Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych, Prz. Nauk. Inż. i Kszt. Środ., nr 53, s. 207-216, 2011.
[11] Chen M. and all., Total concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge from Changasha, Zhuzhou and Xiangtan in middle - south region of China, Journal of Hazardous Materials, nr 160, s. 324-329, 2008.
[12] Han F.X., Banin A., Kingery W.L., Triplett G.B., Zhou L.X., Zheng S.J., New approach to studies of heavy metal redistribution in soil. Advances in Environmental Research, nr 8, s. 113-120, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-65ed0efa-486b-43b8-bb91-383be51314e9
Identyfikatory