Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-65d24d00-b84e-42ac-96f4-b9b9fabc1ec0

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Instrumenty celne w zakresie standardów bezpieczeństwa jako czynnik konkurencyjności na rynku TSL

Autorzy Michałowska, M.  Pogan, B. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Customs instruments in the range of security standards as a factor of competitiveness on the TSL market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praktyczne wdrożenie rozbudowanych systemów dotyczących współczesnego cła skutkuje ich szybką implementacją przez uczestników międzynarodowych łańcuchów dostaw. Procesy te sprawiły, iż znacznie ułatwione zostały procedury celne, a wiele dotychczasowych obowiązków celnych zostało ograniczonych jedynie do sprawozdawczości statystycznej. Przywileje związane z pozyskaniem przez podmioty rynku TSL statusu upoważnionego przedsiębiorcy, takie jak priorytetowe traktowanie, ułatwienia w dostępie do uproszczeń celnych, mniejsza liczba kontroli celnych, ograniczona ilość danych w deklaracjach bezpieczeństwa, to tylko niektóre pozytywne aspekty nowoczesnej obsługi celnej. Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż istotnym wyznacznikiem trwałego miejsca na rynku TSL, pozwalającym na uzyskanie pozycji lidera międzynarodowych łańcuchów dostaw, jest wykorzystanie nowoczesnych instrumentów celnych.
EN The main aim of this paper is to identify the customs instruments that can guarantee improvement of security standards in the international transports. In the situation of developing globalization and liberalization processes, improving security standards constitutes one of the most important tasks of customs. Implementation of customs regulations in the range of security rules is an essential factor of achieving competitive advantage between particular companies in TSL market. The paper presents tasks of each member of supply chain, relating to the new rules of security control in the international exchange. There has been done an analysis of the most significant legal regulations relating to security rules. Especially noticeable are: the risk analysis system as a legal tool of customs control, regulations refering to Authorised Economic Operator (AEO), Export Control System (ECS), Import Control System (ICS), Economic Operators’ Registration and Identification (EORI), Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and European Database Export Import of Dangerous Chemicals.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   międzynarodowe łańcuchy dostaw   bezpieczeństwo towarów   cło  
EN supply chain   international supply chains   safety of goods   duty  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 183--194
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Michałowska, M.
  • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
autor Pogan, B.
  • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Bibliografia
1. TAXUD/447/2005 Rev.7.
2. TAXUD/477/2004 Rev.9 Electronic Customs Multi–Annual Strategic Plan MASP Rev.9.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 statuującego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. UE L 98 z dnia 17.04.2009 r.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru formularzy stosowanych w sprawach celnych.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.
6. Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. UE L 117 z 4.05.2005 r.
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania WKC, Dz. Urz. UE L 360 z dnia 19.12.2006 r.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące przywozu i wywozu niebezpiecznych chemikaliów, Dz.Urz. UE l 204 z dnia 31.07.2008 r.
9. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 20, poz. 106.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-65d24d00-b84e-42ac-96f4-b9b9fabc1ec0
Identyfikatory