Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6573e5ec-c0c6-437b-998e-d424f90ae701

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Opis sieci transportowej na potrzeby budowy symulacyjnych modeli transportowych

Autorzy Szczuraszek, T.  Chmielewski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transportation Network Description for Construction of Simulation Transport Models
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały podstawowe założenie w zakresie opisu części podażowej symulacyjnego modelu transportowego, w zakresie zarówno transportu samochodowego, towarowego, jak i publicznego transportu zbiorowego. Opis odniesiono do wymogów stawianych przez najczęściej stosowany w Polsce specjalistyczny program do budowy i prowadzenia makro symulacji funkcjonowania systemów transportowych – VISUM. Omówiono zasadnicze parametry niezbędne w opisie sieci transportowych, przedstawiono listę proponowanych typów odcinków oraz ich kluczową parametryzację. Całość podsumowano wnioskami i zaleceniami.
EN The article discusses the basic assumption in the description of the supply part of the simulated transport model, in terms of private transport, freight and public transport. The description was referenced to the requirements of the most frequently used in Poland specialized program for building and conducting a macro simulation of transport systems functioning - VISUM. The essential parameters necessary in the description of transport networks are presented, the list of proposed types of link types and their key parameters are presented. The whole was sub-summed up with conclusions and recommendations.
Słowa kluczowe
PL sieci transportowe   sieć transportu drogowego   sieć transportu publicznego   systemy transportowe   model transportowy   model symulacyjny   VISUM  
EN transport networks   road transport network   public transport network   transport systems   transport model   simulation model   VISUM  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1630--1635, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Szczuraszek, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, zikwb@utp.edu.pl
autor Chmielewski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, jacek-ch@utp.edu.pl
Bibliografia
1. PTV AG : VISUM Basic, Karlsruhe, PTV AG 2016.
2. Department for Transport, Transport Analysis Guidance (TAG): Variable Demand Modelling – Convergence Realism and Sensitivity, 2006
3. Iwanowicz D., Olenkowicz-Trempała P., Klusek R., Karwasz M, Chmielewski J., Bebyn G., Kempa. J, Szczuraszek T., Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia, Bydgoszcz, Fundacja Rozwój UTP, 2016
4. Chmielewski, J., Szczuraszek, T., Model transportowy bydgosko-toruńskiego obszaru partnerstwa, Transport Miejski i Regionalny - 2016, XXXIV, 6, 16-19
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6573e5ec-c0c6-437b-998e-d424f90ae701
Identyfikatory