Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6555b899-abe1-4072-ae51-c5225edbf3e6

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Instrumenty prawne w ramach odpowiedzialności karnej w zarządzaniu wodami

Autorzy Sobota, M.  Jawecki, B.  Budny, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal instruments in the framework of criminal responsibility in the management of water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca przedstawia przegląd zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej związanej z gospodarką wodną. Pojęcie odpowiedzialności jest spornym tematem i było wielokrotnie definiowane w nauce prawa zarówno pod względem określenia jednolitego znaczenia, jak i stworzenia ogólnego podziału. Podmiot nieprzestrzegający przepisów prawa zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, poprzez nałożenie odpowiednich kar będących instrumentem prawnym w ramach omawianej odpowiedzialności. Instrumenty prawne oraz zasady ich zastosowania są określone w przepisach prawa karnego materialnego.
EN The work is a review of issues relating to criminal liability relating to water. The concept of liability is a contentious subject and has been repeatedly defined in the study of law, both in terms of defining a single meaning, and to create a general breakdown. It is not in compliance with the law to be held accountable by imposing appropriate penalties which legal instrument discussed in the context of accountability. Legal instruments are specified in material criminal law.
Słowa kluczowe
PL prawo wodne   odpowiedzialność prawna   kodeks karny   kodeks wykroczeń   instrumenty prawne  
EN water law   liability   criminal code   legal instruments  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2015
Tom Nr 41
Strony 97--107
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Sobota, M.
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, marcin.sobota@up.wroc.pl
autor Jawecki, B.
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, bartosz.jawecki@up.wroc.pl
autor Budny, A.
  • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Bibliografia
1. Barczak-Oplustil A. 2005. Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, CzPKiNP, nr 2, s. 79 i nast.
2. Bogdan G. 2013. [W:] Zoll (red.) Kodeks karny, t. II, s. 555.
3. Bojarski M., Radecki W. 2006. Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 4, Warszawa, s. 89.
4. Kałużny M. 2012. Prawo wodne. Komentarz, s. 71 i nast.
5. Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., 2012. Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Toruń, s. 56.
6. Maciejewska J. 2013. [W:] Rakoczy B. (red.), Wybrane problemy prawa wodnego, s. 175–177.
7. Marek A. 2004. Prawo wykroczeń (materialne i procesowe). Warszawa, s. 54.
8. Marek A. 2006. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, s. 520.
9. Radecki W. 1998. Przestępstwa przeciwko środowisku przyrodniczemu. [W:] Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław, s. 102.
10. Radecki W., 2013. [W:] Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny, t. I, s. 773, s. 805–809.
11. Rotko J. 2002. Prawo wodne. Komentarz, Wrocław, s. 459; s. 98, 467.
12. Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, 2010, s. 60 i nast.
13. Wierzbowski W., Rakoczy B. 2010. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Warszawa, s. 106.
14. Zirk-Sadowski M. 2000. Wielka encyklopedia prawa. Smoktunowicz E. (red.), Warszawa, str. 563.
15. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń - Dz. U. z 2013, poz. 482.
16. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - Dz. U. z 1995 r., nr 47, poz. 243 z późn. zm.
17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny - Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.
18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
19. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2001 r., nr 72, poz. 747 z późn. zm.
20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6555b899-abe1-4072-ae51-c5225edbf3e6
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/1833