Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-650bcd6d-5a46-4b06-a2f1-9c2ac9b59738

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda ustalania ceny biletów w zintegrowanym systemie transportowym Koszyce

Autorzy Poliakova, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
Słowa kluczowe
PL ceny biletów   bilety   taryfa   transport publiczny   integracja  
EN ticket price   ticket tariff   ticket integration   transport integration   tariff   public transport   integration  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 24--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor Poliakova, B.
  • University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Road and Urban Transport
Bibliografia
1. Dyr Т., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
2. Gnap J., Kralovensky J., Poliak М., Konećny V., The economy of road and urban transport 1, University of Žilina, Žilina 2008.
3. Gogola М., Efficient transport system in urban environment, „Transport and Communications. Scientific journal” 2013, No. 2.
4. Gogolova М., Majerova J., The competitive position of public transport companies - the participants of ITS in region, MMK 2013 [elektronicky zdroj]: mezinarodni Masarykova konference pro doktorandy a mlade vedecke pracovniky, roćnik IV: 9-13 prosince, Hradec Kralove 2013.
5. Mazur B., Rynkowe kształtowanie taryf komunikacji miejskiej w warunkach funkcjonowania ulg przewozowych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2007, nr 4.
6. Poliakova В., The creation of tariff system of integrated transport system in the conditions of Slovak republic. Dissertation thesis, University of Žilina, Faculty of operation a economics of transport and communications, Žilina 2010.
7. Rymarz J., Stokłosa J., Niewczas A., Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, „Logistyka” 2014, nr 3. Study „Transport-tariff system of integrated tra nsport system of Kośice self-government region”.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-650bcd6d-5a46-4b06-a2f1-9c2ac9b59738
Identyfikatory