PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Static and Fatigue Strength of Linear Textile Products

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa liniowych wyrobów włókienniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This publication is a review of the work directed or inspired by the late Professor Andrzej Włochowicz in comparison to the current state of knowledge, and developed by his colleagues as an expression of memory and recognition of the contribution that he made to research on the strength of linear textile products. The article describes issues related to the fatigue strength of yarns. An analysis of literature related to the development of research on fatigue strength was carried out, and quantities describing load cycles and selected cases of periodically variable states of loads are presented. The article attempts to systematise certain problems related to the fatigue of textile materials. The body of the article presents the state of knowledge as well as the manner and the methods of assessment of the fatigue strength of textile materials.
PL
Prezentowana publikacja jest przeglądem prac kierowanych lub inspirowanych przez nieżyjącego Profesora Andrzeja Włochowicza na tle obecnego stanu wiedzy a opracowana przez jego współpracowników, jako wyraz pamięci i uznania dla wkładu, który wniósł do badań wytrzymałości liniowych wyrobów włókienniczych. W artykule opisano zagadnienia związane z wytrzymałością zmęczeniową przędz. Dokonano analizy literatury przedmiotu związanej z rozwojem badań nad wytrzymałością zmęczeniową, przedstawiono wielkości charakteryzujące cykle obciążeń oraz wybrane przypadki okresowo zmiennych stanów obciążeń. W artykule podjęto próbę naukowego usystematyzowania pewnych problemów związanych ze zmęczeniem materiałów włókienniczych. W głównej części artykułu zaprezentowano stan wiedzy oraz sposób postępowania i metody oceny wytrzymałości zmęczeniowej wyrobów włókienniczych.
Rocznik
Strony
8--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 57 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
autor
 • Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, University of Bielsko Biala, Bielsko-Biała, Poland
autor
 • Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, University of Bielsko Biala, Bielsko-Biała, Poland
Bibliografia
 • 1. Artzt P. Melliand Textilberichte 1998; 79, 3: 125-129.
 • 2. Bartenev GM. The effect of temperature on mechanical properties of solids (in Russian). Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the USSR, Moscow. Moscow Engineering Physics Institute. 1955, 9, pp. 53-64.
 • 3. Bąk R, Burczyński T. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. Ed. WNT, Warsaw, 2001.
 • 4. Chen F, Wang G, Li L, Cheng H. Mechanical properties of a woven ramie fabric under multidimensional loadings. Textile Res. J. 2011; 81, 12: 1226-1233.
 • 5. Cheng KPS, Lam HLI. Physical Properties of Pneumatically Spliced Cotton Ring Spun Yarns. Text. Res. J. 2000; 70, 12: 1053-1057.
 • 6. Cheng KPS, Lam HLI. Strength of Pneumatic Spliced Polyester/Cotton Ring Spun Yarns. Text. Res. J. 2000; 70, 3: 243-246.
 • 7. Demšar A, Bukošek V, Kljun A. Dynamic Mechanical Analysis of Nylon 66 Cord Yarns. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010; 18, 4, 81: 29-33.
 • 8. Drobina R, Lewandowski S. The selection of artificial neural networks to the prediction of the chosen strength properties of the joints of wool worsted yarns, Sirospun (in Polish). Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra: Part I - 2011; 65, 11-12: 51-52 and Part II - 2012; 66, 12: 32-33.
 • 9. Drobina R, Machnio M. Evaluation of properties of spliced joints of ends of wool worsted yarns (in Polish). Przegląd Włókienniczy 2000; 54, 10: 3-7.
 • 10. Drobina R, Machnio MS, Włochowicz A, Józkowicz I. Fatigue properties of spliced joints of yarn ends (in Polish). Przegląd Włókienniczy, Włókno-Odzież Skóra: Part I - 2008: 62, 11: 331-337 and Part II – 2009; 63, 1: 36-38 and Part III – 2009; 63, 2: 45-48.
 • 11. Drobina R, Włochowicz A, Machnio M, Drobina E, Lewandowski S. Fatigue Curves Elaborated for Selected Worsted Wool Yarn. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2007; 15, 5-6: 54-58.
 • 12. Drobina R, Włochowicz A, Machnio MS. Fatigue curves elaborated for selected worsted wool yarns. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2007; 15, 5 – 6: 64 - 65.
 • 13. Frontczak-Wasiak I. Efficiency of knot joints of endings of linen threads (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1989; 46, 11: 496-498.
 • 14. Frontczak-Wasiak I, Snycerski M. Evaluation criteria of spliced joints. Part II (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1992; 46, 2: 33-35.
 • 15. Frontczak-Wasiak I, Snycerski M. Evaluation criteria of spliced joints. Part I (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1992; 46, 1: 7-10.
 • 16. Frontczak-Wasiak I, Snycerski M. Technological evaluation of the quality of thread joints (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1992; 46, 8: 181-183.
 • 17. Frydrych I. Strength model of unidirectional stretching of classic cotton yarns (in Polish). Scientific Letters of Technical University of Łódź No. 727; Scientific Dissertations 1995, 218.
 • 18. Frydrych J. Stiffness of twisting multifilament threads (in Polish). Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy 1989; 10: 438-440.
 • 19. Frydrych J. Comparative analysis of the values of strength of cotton yarns obtained with the use of different measurement methods (in Polish). Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy 1995; 49, 6: 3-6.
 • 20. Frydrych J. HVI today and tomorrow in the light of working committee of the TTMF Cotton Properties Research Committee working committee - Part I (in Polish). Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy 1996; 50, 1: 9- 11.
 • 21. Gizmajer A. Force measurement. Poradnik legalizatora No. 3, Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa“,1987, Warsaw, pp. 77-82. (in Polish)
 • 22. Gorjanc DŠ, Bukošek V. The Behaviour of Fabric with Elastane Yarn During Stretching. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2008; 16, 3, 68: 63-38.
 • 23. Grabowska K. A Mathematical Model of Fancy Yarns’ Strength. The First Model Developed in the Word. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2008; 16, 6(71): 9-14.
 • 24. Jakubowicz A, Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. 6th edition, Ed. WNT Warsaw, 1984, pp. 580-613.
 • 25. Jurasz J. Analysis of the external destruction of warp threads on the loom (in Polish). Przegląd Włókienniczy 2003; 57, 4: 18-19.
 • 26. Kocańda S. Zmęczeniowe niszczenie matali. Ed. WNT- Warsaw, 1972.
 • 27. Kocańda S, Kocańda A. Niskocyklowa Wytrzymałość zmęczeniowa metali. Ed. PWN – Warsaw, 1989.
 • 28. Kocańda S, Szala J. Podstawy obliczeń zmęczeniowych. Ed. PWN- Warsaw,1997.
 • 29. Konecki W. Influence of the type of the tensile tester on the strength of threads (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1998; 52, 6: 12-13.
 • 30. Krucińska I. Analysis of properties of carbon fibre material (in Polish). Scientific Letters of Technical University of Łódź No. 643; Scientific Dissertation vol. 166, 1992.
 • 31. Kukin GN, Solovjev AM, Koblakov AI. Tekstilnoe materijalovedenije. Ed. Legprombitizdat, Moscow, 1989, p. 352.
 • 32. Kurek M. Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu i skręcaniu. Ed. Technical University of Opole, Opole, 2014.
 • 33. Leksovskii AM, Regel WR. Study of the kinetics of arterial crack growth in polymers III. Laws of crack growth on subjection to fatigue tension. Scientific-Technical Section Strength of Materials 1971; 3, 10: 1149-1152.
 • 34. Łagoda T, Kurek M, Karolczyk A, Niesłony A, Böhm E, Kulesa A. Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia. Ed. Technical University of Opole, Opole, 2014.
 • 35. Miklaszewski J. Measurements of strength of material properties (in Polish). Instruction Materials, Metrology Library, Bydgoszcz, 1981, pp. 39-42.
 • 36. Nosraty H, Ali Jeddi AA, Jamshidi Avanaki M. Fatigue Behavior of Filament Warp Yarns under Cyclic Loads during Weaving Process. Textile Res. J. 2009; 79, 2: 154-165.
 • 37. Nowak M, Włochowicz A. The analysis of changes of fatigue life and microstructure of polyamide as a function of thermal condition of the mould and thermal treatment (in Polish). Mechanika Teoretyczna i Stosowana 1979: 17, 4.
 • 38. Radivojevic D, Stairjenkovic M, Stepanovic J, Trajkovic D. Policyclic mechanical deformations unwounded yarn. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2002; 65, 2: 18-22.
 • 39. Regel WR. Kinetic theory of strength as a scientific basis for predicting the lifetime of polymers under load. In: All-Union Symposium on Predicting Service Properties of Polymeric Materials, Tbilisi, 1970 and Mekhanika Polimerov 1971, 1: 98–112.
 • 40. Regel VR, Leksovskii AM, Kireenko OF. Temperature-time dependence of the strength of metal - polymer adhesive contacts. In: Third All-Union Conference on Polymer Mechanics, Riga, November 10–12, 1976 and Mekhanika Polimerov 1977, 3: 544–547.
 • 41. Słodowy J. Abrasive enforcements generator as a tool for assess the technological usefulness of warp (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1997; 51, 10: 17-20.
 • 42. Snycerski M. The behaviour of splice joints on friction blade barriers (in Polish). Przegląd Włókienniczy 1992; 46, 5: 95-96.
 • 43. Stepanovic J, Radivojevic D, Petrovic V, Golubovic S. Analysis of the Breaking Characteristics of Twisted Yarns. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010; 18, 2 (79): 40-44.
 • 44. Tumajer P, Ursíny P, Bílek M, Moučková E. Research Methods for the Dynamic Properties of Textiles. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2011; 19, 5(88): 33-39.
 • 45. Urbańczyk G. Wybrane zagadnienia z nauki o włóknie. Ed. SWP, Łódź, 1969, pp. 69-79.
 • 46. Urbańczyk G. Fizyka włókna - Właściwości fizyczne włókien. Ed. WNT, Warsaw, 1974, pp. 68-110.
 • 47. Urbańczyk G. Fizyka Włókna. Ed. Technical University of Łódź, Łódź, 2002, pp.144-235.
 • 48. Vangheluve L. Relaxation and Inverse Relaxation of Yarns after Dynamic Loading. Text. Res. J. 1993; 63(9): 552-556.
 • 49. Walat K, Łagoda T. Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn w płaszczyźnie krytycznej wyznaczonej przez ekstremum kowariancji naprężeń. Ed. Technical University of Opole, Opole, 2011.
 • 50. The Constant Tension as an Aid to Quality Control. WIRA Report, 1970, No. 99.
 • 51. Włochowicz A, Nowak M. Investigation of the sub-microscopic structure of worn polyamide (in Polish). Scientific Letters of the Technical University of Łódź, Textile Research, 1971.
 • 52. Włochowicz A, Nowak M. Changes of polyamide 6 structure in the process of fatigue destruction (in Polish). Mechanika Teoretyczna i Stosowana 1981; 19, 1.
 • 53. Włochowicz A, Linek M. About applying the Zhurkov - Abasow's theory in order to describe the strength properties of polyethylene terephthalate fibres (in Polish). Acta Polymerica 1981; 32, 8: 445-542.
 • 54. Włodarczyk B, Kowalski K. Analysis of the Process of Pulling a Thread Through a Friction Barrier Considering the Non-uniformity of Visco-Elastic Properties of Yarns and Their Random Changes. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2008; 69(4): 78-84.
 • 55. Zhurkow SN. The issue of solids strength (in Russian). Wiestin AN SSSR 1957; 11: 78-82.
 • 56. Zhurkow SN, Sanfirowa TP. Testing time and temperature dependencies of strength (in Russian). Fiz. twierd. Tieła 1960; 14, 6: 1033-1039.
 • 57. Zhurkow SN, Tomaszewskij EE, Testing the strength of solids (in Russian). Ż. Tech. Fiz. 1955; 25, 1: 66-73.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-64f99337-84d8-4f1d-b15d-9cbcb0129c67
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.