Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64dd483d-0a47-410c-a956-64de0b5d278f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wybrane metody poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Rogowski, A.  Szychta, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Selected methods of improving safety at level crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Przedstawiono przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowych. Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z poprawą stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi w poziomie szyn, czyli na przejazdach kolejowych. Omówiono przygotowywane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów inwestycyjnych. Przedstawiono sposób monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego, który jest możliwy do zastosowania w analizach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponadto scharakteryzowano zakres międzynarodowego programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
EN The paper presents basic data on safety at level crossings. The paper presents the reasons for the events at railroad crossings. Characterized the fundamental issues related to the improvement of safety at intersections with roads railways circular level crossings, or at railroad crossings. Discussed are prepared for execution by PKP Polish Railway Lines investment projects. The way of monitoring the behavior of road users, which is applicable in the analysis of safety at level crossings. We further characterized the scope of an international program aimed at improving safety at railroad crossings.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   przejazd kolejowy   bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych  
EN rail   level crossing   safety at level crossings  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 1304--1319
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., fot., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl
autor Rogowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, a.rogowski@uthrad.pl
autor Szychta, E.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, e.szychta@uthrad.pl
Bibliografia
1. 2013 – Intermediate report on the development of railway safety In the European Union.
2. European Railway Agency – 2012 Railway safety performance in the European Union, European Railway Agency, 2011.
3. http://www.bezpieczny-przejazd.pl/.
4. Kornaszewski M., Problematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce, Infrastruktura Transportu Nr 6 2012.
5. Kucharek K., Olpiński W., Wypadki na przejazdach drogowo-kolejowych w Polsce, Konferencja nt.: Wpływ bezpieczeństwa na kształtowanie infrastruktury, XI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem, 22-24 października Warszawa 2013.
6. Luft M., Kornaszewski M., Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych, Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”, Warszawa, 23.10.2012.
7. Pikus R., Zabezpieczenia przejazdów kolejowych w Polsce – kierunki zmian, Problemy Kolejnictwa Zeszyt Nr 142, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa 2006.
8. Pismo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej TRD5PK -0701-17/13; ESOD: 32804/13 z dnia 18 marca 2013 r. skierowane do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, podpisane przez Sekretarza Stanu Tadeusza Jarmuziewicza, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/ userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/obremski/2601o.pdf
9. Raport NIK, Bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Warszawa, 6.11.2013.
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144.
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 100, poz. 1082.
12. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 593.
13. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393.
14. Sitarz M. (red.), Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w Polsce, t. I, II i III, Katowice 2009.
15. Sitarz M., Chruzik K., Graboń M., Gamon W., Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013, Eksploatacja Nr 9, TTS Technika Transportu Szynowego, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS Sp. z o.o, Warszawa 2013.
16. Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R., Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Raport 2012, Technika Transportu Szynowego Nr 5-6 2012.
17. Skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe. Standardy techniczne, Tom X. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa 2009.
18. UTK, Ocena funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2012 roku, Warszawa 2013.
19. UTK, Podsumowanie stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Raport za III kwartały 2013 roku, Warszawa, listopad 2013.
20. ZESZUTA, Mobilne Centrum Monitoringu. Oryginalna instrukcja obsługi, www.zeszuta.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64dd483d-0a47-410c-a956-64de0b5d278f
Identyfikatory