Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64d79106-0ef7-437b-84ed-b8e9b0445597

Czasopismo

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Petrofizyczno-facjalny model 3D złoża węglowodorów na przykładzie złoża Lubiatów

Autorzy Sowiżdżał, K. 
Treść / Zawartość http://bc.inig.pl:8080/publication/974
Warianty tytułu
EN 3D reservoir modeling — case study of Lubiatów oil field
Konferencja Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2008 : Zakopane, 15--18.09.2008
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę konstrukcji przestrzennych modeli petrofizyczno-facjalnych dla obiektów złożowych, wykorzystującą dane geofizyczne (sejsmika, geofizyka otworowa), wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz makroskopowej i mikroskopowej obserwacji rdzeni wiertniczych. Przedstawiono kolejne etapy budowy modeli 3D od integracji różnych typów danych, poprzez ich upscaling i analizę geostatystyczną do modelowania przestrzennych rozkładów facjalnych oraz parametrów petrofizycznych z wykorzystaniem rozkładów atrybutów sejsmicznych. Pracę wykonano na przykładzie złoża Lubiatów w skałach zbiornikowych dolomitu głównego. Z uwagi na występowanie porowo-szczelinowego charakteru skał zbiornikowych podjęto także próbę charakterystyki szczelinowatości dolomitu głównego na analizowanym obiekcie złożowym. W tym celu wykorzystano wyniki laboratoryjnych pomiarów parametrów szczelinowa- tości poziomu zbiornikowego, wykonując modele przestrzenne porowatości i przepuszczalności szczelinowej.
EN The paper presents methodology of construction of 3D petrophysical properties and facies models taking into account seismic data, well logs, core data as well as results of sedimentological macroscopic and microscopic description of cores. Consecutive stages of 3D reservoir model's construction, including data integration, up-scaling, geostatistical data analysis and 3D modeling of facies and petrophysical properties distribution, accounting for secondary seismic data have been described. The paper is based on the example of Lubiatów oil field in Main Dolomite reservoir rocks. Due to dual porosity system of the reservoir an attempt has been made to characterize fracture porosity and permeability distribution within reservoir based on results of lab measurements.
Słowa kluczowe
PL węglowodory   model 3D   złoże Lubiatów  
EN hydrocarbons   3D modeling   Lubiatów oil field  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2008
Tom nr 150 wydanie konferencyjne
Strony 1077--1082
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Sowiżdżał, K.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Deutsch C.V. — Geostatistical Reservoir Modeling. Oxford University Press, 2002
[2] Doyen P.M. — Seismic Reservoir Characterization. An Earth Modeling Perspective. EAGE Publications, 2007
[3] Jędrzejowska-Tyczkowska H., Malaga M., Wolnowski T., Żuławiński K.— Sejsmicznie konsystentne estymatory złoża węglowodorów. Projekt nr 9T12A031114.INiG, Kraków 2000
[4] Jędrzejowska-Tyczkowska H. et al. — Analiza efektywności zróżnicowanych zbiornikowych atrybutów sejsmicznych typu przestrzennego w procesie tworzenia geostatystycznych modeli złóż w kolektorach węglanowych. INiG, Kraków, 2005.
[5] Petrel — Property Modeling Course, Schlumberger 2007
[6] Petrel — Process Manager and Uncertainty Analysis Course, Schlumberger 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64d79106-0ef7-437b-84ed-b8e9b0445597
Identyfikatory