Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64805bb4-9df2-4861-87b1-4777443b6cbd

Czasopismo

Technologia i Automatyzacja Montażu

Tytuł artykułu

System testowania odporności na skręcanie dokumentów zabezpieczonych elektronicznie

Autorzy Kozioł, S.  Zbrowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.tiam.pl/
Warianty tytułu
EN The system for testing the endurance for twisting of electronically tagged documents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL System służy do sprawdzenia szkodliwego wpływu wielokrotnego przestrzennego skręcania dokumentu z wbudowanym zabezpieczeniem w postaci układu RFID lub innym zabezpieczeniem elektronicznym na jego właściwości fizyczne i funkcjonalne. Za jego pomocą realizowane są metody testowe zalecane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i normę PN-ISO/IEC 10373-1 dotyczącą kart identyfikacyjnych. Badanie powoduje przyspieszone zużycie wielowarstwowego dokumentu głównie w obszarze, w którym znajduje się antena układu RFID i jej połączenia. Do wykonania testu wykorzystywany jest przyrząd kalibracyjny do mierzenia kąta skręcenia dokumentu pod działaniem obciążenia skrętnego równego 0,3 Nm oraz tester do realizacji zadanej liczby cykli skręcania. Badany dokument jest umieszczany w szczękach wykonujących naprzemienne ruchy skrętne o kącie dochodzącym do ±20º. Przyrząd kalibrujący posiada układy obciążania i pomiaru kąta skręcenia, a tester umożliwiający równoczesne badanie sześciu próbek regulację kąta skręcenia i programator liczby cykli. W celu umożliwienia badania dokumentów o różnych wymiarach zewnętrznych urządzenia posiadają możliwość regulacji rozstawu szczęk oraz elementy pozwalające na symetryczne mocowanie w nich dokumentów o różnej wielkości. Plan testu przewiduje wykonanie 500 cykli obustronnego skręcania symulujących obciążenia występujące podczas użytkowania, a następnie kontrolę poprawności działania zabezpieczenia elektronicznego oraz innych cech użytkowych badanego dokumentu. Metoda testowania odporności na wielokrotne przestrzenne skręcanie może być stosowana również do badania innych wyrobów poddawanych w trakcie użytkowania podobnym obciążeniom, np. różnego rodzaju połączeń klejonych, wyrobów wielowarstwowych, laminatów czy powłok ochronnych.
EN The aim of the system is to study the negative impact of repeated spherical twisting of an electronically tagged document onto its physical and functional properties. The system allows for the execution of tests according to the test methods specified by ICAO and the PN-ISO/IEC 10373-1 norm concerning ID cards. The test results in an increased wear of a multilayered document, particularly in the area where the RFID chip is located. The test is conducted with the use of a calibrating instrument that measures the document twist angle at the load of 0.3 Nm, and a tester for the execution of a given number of twist cycles. The tested document is placed in jaws that perform ±20º alternate torsion movements. The calibrating device is equipped with a load system and an angle measurement system, whereas the tester – has a twist angle adjustment system and a cycle number programmer. The tester enables a simultaneous testing of six samples. The jaw span and the element enabling symmetric document placement can be adjusted, which allows tests of differently sized documents to be performed. The test plan expects 500 cycles of two-sided twisting to be performed before the efficiency of the RFID inlet is verified. The aforementioned test method can also be used in tests of other products, which can be subject to two-sided twisting during their operation, i.e.: glued joints, multilayered products, laminates or protective coatings.
Słowa kluczowe
PL RFID   trwałość dokumentów   skręcanie przestrzenne   test trwałościowy   karty identyfikacyjne  
EN RFID   document durability   spherical twisting   endurance tests   ID cards  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Technologia i Automatyzacja Montażu
Rocznik 2013
Tom nr 4
Strony 36--39
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kozioł, S.
autor Zbrowski, A.
Bibliografia
1. Neuby B.L., Rudin E.: Radio Frequency Identification: A Panacea for Governments? Public Organization Review. Vol.: 8, Issue: 4, December 2008, pp. 329 – 345.
2. Witschnig H.; Merlin, E.: About history, basics and applications of RFID technology. Elektrotechnik und Informationstechnik, Vol.: 123, Issue: 3, March 2006, pp. 61 – 71.
3. Doc 9303 Machine Readable Travel Documents. ICAO Sixth Edition 2006.
4. RFID Smart Labels – A ‘How to’ guide to manufacturing and performance for the label converter. Tarsus E&L Publication, London 2007.
5. Machine Readable Travel Documents. Technical Report: Durability of Machine Readable Passports Version 3.2, ICAO 2006.
6. PN-ISO/IEC 7810:1997/Ap1:2002 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne.
7. PN-ISO/IEC 10373-1:2008 Karty identyfikacyjne – Metody badań.
8. ISO/IEC 24789-1 Card service life – Part 1: Application profiles and requirements, – Part 2: Methods of evaluation.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64805bb4-9df2-4861-87b1-4777443b6cbd
Identyfikatory