Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-645a8e9c-1a4c-4181-b7dd-befee7d9e67d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej w miastach : przykłady dobrych praktyk

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effective utilization of transport infrastructure in cities : examples of good practice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Właściwy poziom rozwoju infrastruktury transportowej w miastach jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania transportu, który warunkuje efektywną obsługę przewozową mieszkańców, wpływając na szeroko rozumianą jakość życia. W miastach stosuje się wiele narzędzi służących poprawie wykorzystania infrastruktury. W artykule przedstawiono przykłady innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej w miastach w oparciu o regulacje prawne obowiązujące zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Rozwój miejskiej sieci transportowej, w szczególności na obszarach śródmiejskich, napotyka na szereg ograniczeń, które są wynikiem obecnej zabudowy.
EN The proper level of development of transport infrastructure in cities is essential for the proper functioning of transport, which determines the efficient transport service of the inhabitants, influencing the widely understood quality of life. Cities use a number of tools to improve the use of infrastructure. The article presents examples of innovative solutions that make efficient use of urban transport infrastructure based on both national and EU legislation. The development of the urban transport network, particularly in urban areas, faces a number of constraints that are the result of the present development.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   infrastruktura transportowa miasta   efektywność transportu  
EN city transport   city transport infrastructure   transport efficiency  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 203--211
Opis fizyczny Bibliogr. 42 poz., il.
Twórcy
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, r.krajewska@uthrad.pl
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, rektord@pr.radom.pl
Bibliografia
1. Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O.: Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE Poznań 1992.
2. COM (2011) 144: WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011.
3. COM (2013) 913: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Together towards competitive and resource-efficient urban mobility.
4. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise.
5. Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management.
6. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources.
7. Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles.
8. Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels.
9. Dyr. T., Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
10. http://berlin.miasta.org/art_lotnisko-tempelhof_27.html [wgląd: 15 grudzień 2016]
11. http://magazyn-haru.pl/nowoczesny-parking-dla-rowerow-w-kioto/[wgląd: 15grudnia 2016]
12. http://triponline.pl/wyjazdy-zagraniczne/kopenhaga-miasto-z-rowerowej-perspektywy/ [wgląd: 15 grudzień 2016]
13. http://wroclaw.naszemiasto.pl/tag/park-ride-wroclaw.html [wgląd:15 grudzień 2016]
14. http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,12255538,tokio-podziemny-automatyczny-parking-dla-1440-rowerow-proj,,5.html [wgląd: 15 grudzień 2016]
15. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/257253,berlin-miasto-uspokojone,id,t.html
16. http://www.loswiaheros.pl/niemcy/739-lotnisko-tempelhof-berlin-zachodni [wgląd: 15 grudzień 2016]
17. http://www.torontosun.com/2015/11/18/pan-am-hov-lanes-cost-3-million
18. http://www.wroclaw.pl/files/cumulus/kontraruch-aw-antoniego-wroclaw-02.jpg
19. Igliński H.: Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast, Praca doktorska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
20. Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, M.P. 2015 poz. 905.
21. Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa, październik 2015 r.
22. Krysiuk C., Nowacki G., Banak M.: Infrastruktura transportu samochodowego barierą rozwoju Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego? Logistyka 5, Poznań 2015.
23. Krysiuk C.: Rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej w miastach, Autobusy 10/2016.
24. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 22 stycznia 2013 r.
25. Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M.P. 2012 poz.882
26. Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, M.P. 2013 poz.121
27. Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r., M.P. 2014 poz. 469
28. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721.)
29. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251.)
30. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o funduszu kolejowym (Dz.U. 2006 nr 12 poz. 61.)
31. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13.)
32. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2014 poz. 1737)
33. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
34. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202)
35. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440)
36. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2012 poz. 931)
37. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789)
38. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671)
39. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2004 nr 97 poz. 962.)
40. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627)
41. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371)
42. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-645a8e9c-1a4c-4181-b7dd-befee7d9e67d
Identyfikatory