Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6448e5fa-3f1d-45d0-bcdf-e54185c93d2e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza realizacji inwestycji PKP Cargo S.A. w latach 2012-2014

Autorzy Kozerska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of implementation of investment PKP Cargo S.A. in the years 2012-2014
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały przedstawione inwestycje przeprowadzone przez PKP Cargo S.A., przeprowadzono analizę finansową, opisano tabor oraz przedstawiono wizję rozwoju. Priorytety dla polskiego systemu transportowego w tym przewozów kolejowych dość szczegółowo określone zostały w dokumencie „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025”, który zakładał radykalną poprawę stanu infrastruktury przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów dostępu oraz dynamiczny rozwój systemów intermodalnych poprzez uściślenie form pomocy oraz wprowadzenie zachęt prawnych i podatkowych. Rozwój systemu transportowego, z wykorzystaniem proekologicznych form takich jak kolej, jest warunkiem dynamicznego wzrostu gospodarczego zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów Polski. Niezwykle ważną rolą staje się ingerencja państwa w rozwój transportu kolejowego, a zwłaszcza intermodalnego.
EN Priorities for the Polish transport system including rail transport in some detail set forth in the document "Transport Policy for 2006-2025", which assumed a radical improvement of the infrastructure while reducing the cost of access and dynamic development of intermodal systems by specifying the forms of assistance and incentives legal and tax. The development of the transport system, with the use of environmentally friendly forms such as rail, is a prerequisite for dynamic growth both across the country and various Polish regions. An extremely important role is the interference of the state in the development of rail transport, particularly intermodal. The article discusses the investments made by PKP Cargo, and a vision of development.
Słowa kluczowe
PL PKP Cargo S.A.   kolejowy system transportowy   transport kolejowy w Polsce  
EN PKP Cargo S.A.   rail transport system   rail transport in Poland  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1399--1403
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kozerska, M.
Bibliografia
1. Zalewski P., Siedlecki P., Dremowski A.: Technologie transportu kolejowego, Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 2013.
2. http://raportroczny.pkp-cargo.pl/pl/sprawozdanie-zarzadu /4/l/index.html.
3. https://pkp-cargo.pl/media/66551/prezentacja-2013.pdf.
4. http://pkpsa.pl/grupapkp/raporty/raport_roczny_grupa_pkp_2013-web.pdf.
5. https://pkp-cargo.pl/pl/aktualnosci/blisko-%C4%87wier%C4%87-miliarda-z%C5%82otych-inwestycji-w- tabor-w-pkp-cargo.
6. https://www.mir.gov.pl/media/4072/Dokument_Implementacyjny_do_SRT_17102014.pdf.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6448e5fa-3f1d-45d0-bcdf-e54185c93d2e
Identyfikatory