Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-643afb2d-d04c-49cf-b4eb-f8a285fe9d53

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ rozmiaru powierzchni braku sczepności w nawierzchni drogowej podatnej na zachowanie nawierzchni : zagadnienie obrotowo symetryczne

Autorzy Złotowska, M.  Nagórski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of size of the non-bonded area in the flexible road pavement on its behavior : axisymmetric problem
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeanalizowano wpływ utraty sczepności pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową asfaltową nawierzchni drogowej podatnej na jej zachowanie pod działaniem obciążenia statycznego. Uwzględniono różne rozmiary powierzchni braku sczepności oraz możliwość braku połączenia na całej powierzchni kontaktu warstw. Obliczenia przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych przy użyciu programu ABAQUS. Wykazano, że niezależnie od grubości i sztywności warstwy podbudowy asfaltowej istnieje rozmiar powierzchni braku sczepności, który jest lokalnie bardziej niekorzystny dla nawierzchni niż całkowity brak sczepności pomiędzy wymienionymi warstwami.
EN Paper discussed the effect of the loss of bond between the binder layer and the asphalt base in pavement structure on its behavior under static load. Different sizes of the non-bonded area and no bonding on the whole interface of the layers were considered. Calculations were performed by FEM using ABAQUS programme. It has been shown that, regardless of the thickness and stiffness of the asphalt base layer, there is a size of the non-bonded area which is locally more unfavorable to the pavement than the total absence of bonding between the layers.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia drogowa   sczepność międzywarstwowa   warstwa wiążąca   podłoże asfaltowe   warstwa podbudowy  
EN road pavement   bond   loss of bond   binder layer   asphalt foundation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1450--1453, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Złotowska, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych, m.zlotowska@il.pw.edu.pl
autor Nagórski, R.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych, r.nagorski@il.pw.edu.pl
Bibliografia
1. ABAQUS Analysis User’s Manual, Ver. 6.8, 2008
2. Judycki J., Jaskuła P., Witkowski W., Modelowanie teoretyczne wpływu sczepności międzywarstwowej na zachowanie nawierzchni asfaltowych. Raport z drugiego etapu, Gdańsk 2012
3. Nagórska M., On a certain method of selection of domain for finite element modelling of the layered elastic half-space in the static analysis of flexible pavement, Archives of Civil Engineering, 58 (2012), 4, 477-501
4. Nagórski R. i in.., Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie. Redakcja naukowa - R. Nagórski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
5. Nagórski R., Nagórska M., Weryfikacja modeli skończenie elementowych w analizie statycznej konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, z. 157, OW PW, Warszawa 2014
6. Michalczyk R., Wpływ sczepności międzywarstwowej na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych. Rozdział VI w monografii „Teoretyczne podstawy budownictwa”, t. 3. „Konstrukcje inżynierskie”, pod redakcją Stanisława Jemioło i Marcina Gajewskiego, OW PW, Warszawa 2013, s. 93-102
7. Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Wyd. II, Warszawa 2007
8. Złotowska M., Nagórski R., Analiza porównawcza statyki układu warstwa–półprzestrzeń za pomocą metod analitycznych i MES. TTS – Technika Transportu Szynowego. Badania, 12/2015, s. 1738-1741.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-643afb2d-d04c-49cf-b4eb-f8a285fe9d53
Identyfikatory