Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64316bb0-0ba0-4fc6-bdaf-ea1f58376428

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

The comparison of Polish and German construction companies in the context of chosen aspects of inter-organizational cooperation

Autorzy Czerwińska-Lubszczyk, A.  Michna, A.  Schleuder, F.  Walther, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Porównanie polskich oraz niemieckich przedsiębiorstw budowlanych w kontekście wybranych aspektów współpracy międzyorganizacyjnej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Consortia in Poland and Germany have similar functions. In Poland there are no regulatory rules especially for construction consortia, whereas in Germany there are concrete regulars. Regulars for the handling with subcontractors consist in both countries. The motivations to create a relation are for national cooperation in Poland and Germany similar high. Whereas the motivations for international cooperation in Germany are three times higher than in Poland. The barriers for national cooperation are in Poland higher valued in contrast to international cooperation. In Germany it is seen the other way round. The criteria to select a partner are similarly valued by the ask parties. In Poland moreover the price was the most important criteria.
PL Polskie prawo w porównaniu z niemieckim, praktycznie nie reguluje kwestii konsorcjum, jednakże regulacje dotyczące podwykonawców można znaleźć w przepisach obu państw. Motywacja do współpracy krajowej małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych zarówno w Polsce, jak i Niemczech wydaje się być na zbliżonym poziomie. W przypadku współpracy międzynarodowej motywacja wśród niemieckich przedsiębiorstw jest znacznie wyższa niż wśród polskich. Bariery dla współpracy krajowej są wyżej oceniane przez polskie firmy niż dla współpracy międzynarodowej, natomiast wyniki dla przedsiębiorstw niemieckich są odwrotne. Kryteria wyboru partnera wydają się być oceniane na zbliżonym poziomie w obu krajach. W Polsce kryterium ceny zdaje się najistotniejsze.
Słowa kluczowe
PL współpraca   małe i średnie przedsiębiorstwa   branża budowlana  
EN cooperation   small and medium enterprises   construction industry  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 80
Strony 83--98
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Czerwińska-Lubszczyk, A.
autor Michna, A.
autor Schleuder, F.
autor Walther, M.
Bibliografia
1. Behnke M., Gostkowski M.: Inwestor musi wyrazić zgodę na umowę z podwykonawcą, www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/inwestor-musi-wyrazic-zgode-naumowe-z-podwykonawca.
2. Bergen M., Peteraf M.A.: Competitor identification and competitor analysis: a broad-based managerial approach. Manage. Decis. Econ., 2002, 23: 157-169.
3. Berner F., Kochendörfer B., Schach R.: Grundlagen der Baubetriebslehre 3 - Baubetriebsführung, Vieweg + Teubner, Wiesbaden 2009.
4. Beuve J., Saussier S.: Interfirm cooperation in strategic relationships: the role of formal contract. “Industrial and Corporate Change”, No. 4, 2011.
5. Coface: Upadłość firm w Polsce w 3 kwartałach 2012 roku, http://www.coface.pl/ CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_up adlosci_3_kw_2012.
6. Danik L., Lewandowska M.: Motives and barriers in the field of cooperation between companies. Research outcomes based on the polish engineering industry. „Journal of Economics and Management”, No. 1, 2013.
7. Dyś M.: Konsorcjum budowlane w sporze cywilnym, http://prawo.rp.pl/artykul/ 947112.html?p=1.
8. Fernández-Ardevol M., Masllorens J.L.: Determinants of science-based cooperation: evidence in a sample of small and micro firms. “Managing Global Transitions”, No. 4, 2011.
9. Gawrońska-Baran A., Saja-Żwirkowska K., Koralewski M.: Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014, s. 7-8.
10. Hauptverband der deutschen Bauindustrie e.V.: ARGE-Vertrag, § 4.1., 2007.
11. Hemberger M.: Martin Hemberger, Geschäftsführer Nord- und Osteuropa Harsco Infrastructure, [in:] bpz baupraxiszeitung, heft 8, 2013, s. 27, und Oltmanns H.-G.: Mehrdimensional vernetzt. Building Information Modeling ist mehr als das gemeinsame Arbeiten am digitalen Datenmodell, [in:] Deutsches Ingenieurblatt, Bd. 19, Nr. 9, 2012, s. 28-31.
12. Jacob D., Erfurt R., Winter C., Stuhr C.: Dach-ARGE „Planung und Bau“ als zukunftsweisendes Modell?, [in:] UBB Fachzeitschrift für Führungskräfte der Bauwirtschaft, 5/2012, 2012, s. 3-8.
13. Jacob D., Stuhr C.: Kalkulieren im Ingenieurbau, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2. edition, 2011.
14. Junghenn W.: VOB/B § 4 Abs. 8 [Pflicht des Auftragnehmers zur Selbstausführung], [in:] Ganten H., Jansen G., Voit W. (Hrsg.): Beck’scher VOB-Kommentar Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B, 3. edition, Verlag C.H. Beck, München 2013.
15. Kniffka R.: 5. Teil Der Werklohnanspruch des Auftragnehmers, [in:] Kiffka R., Koeble W. (Hrsg.): Kompendium des Baurechts, 4. edition, Verlag C.H. Beck, München 2014.
16. Leonard A.: UStG § 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner, [in:] Bunjes J. (Hrsg.): Umsatzsteuergesetz, 13. edition, Verlag C.H. Beck, München 2014.
17. Mikos G.: Jakie są prawa podwykonawcy przy umowie o roboty budowlane, http://mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/277133,Jakie-sa-prawapodwykonawcy-przy-umowie-o-roboty-budowlane.html.
18. Mitręga E.: Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach, http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wspolpraca-wykonawcow-ipodwykonawcow-na-budowach.
19. Nicklisch F.: VOB - Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B, Verlag C.H. Beck, München 2011.
20. Richtarsky J.B. Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, [in:] Wabnitz, H.-B.; Janovsky T. (Hrsg.): Handbuch des Wirtschafts- und Steuerrechts, 4. edition, C.H. Beck, München 2014.
21. Silska A.: Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP, Radom 2004, s. 7-8.
22. Stańczuk A.: Dostawca usługi to nie zawsze podwykonawca, http://www.lex.pl/czytaj/- /artykul/dostawca-uslugi-to-nie-zawsze-podwykonawca?refererPlid=2285053.
23. Steinerowska-Streb I.: The determinants of enterprise profitability during reduced economic activity. „Journal of Business Economics and Management”, No. 13, 2012.
24. Thierau T., Messerschmidt B., [in:] Kapelmann D., Messerschmidt B., Frister A.-C. (Hrsg.): VOB Teile A und B, 4. edition, München 2013.
25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121, 827, z 2015 r., poz. 4).
26. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r., poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232).
27. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2013 r., nr 0, poz. 1409, z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64316bb0-0ba0-4fc6-bdaf-ea1f58376428
Identyfikatory