Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63f0050e-d364-46d2-a3c0-6892181bf6fc

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Budowa drogi powiatowej nr 3396D jako regionalny czynnik rozwojowy

Autorzy Malinowski, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Construction process of county road no. 3396D as a regional development factor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został proces budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy. Przedstawiono stopień realizacji, jej znaczenie dla rozwoju gospodarki i funkcjonalności miasta. W podsumowaniu pokazano również pozytywne efekty w postaci poprawy ochrony środowiska naturalnego.
EN The article discusses the construction process of county road no. 3396D between national road No. 5, provincial road No. 382 and Stęczyńskiego Street in Świdnica. The paper describes the level of advancement in the work, the significance of this road for the development of economy and functionality of the city. The summary depicts also the positive effects such as the enhancement of the natural environment.
Słowa kluczowe
PL droga   obwodnica   Świdnica   powiat   rozwój   budowa  
EN ring road   Świdnica   district   development   construction  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2014
Tom nr 7-8
Strony 245--251
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor Malinowski, Ł.
Bibliografia
[1] T. Basiewicz, A. Gołaszewski, L. Rudziński, Infrastruktura transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
[2] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zespół autorski pod kierownictwem Katarzyny Maranda, Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Tom A Część Tekstowa, Warszawa, grudzień 2010 r., s. 362-365
[3] http://edroga.pl/drogi-i-mosty/zarzadzanie/48-ochrona-przyrody-rozwoj-infrastruktury-drogowej-cz-i dostęp: 09.04.2012 r.
[4] http://www.nagroda.przetargipubliczne.pl/
[5] IBDiM, Ocena skutków ruchu pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości parametrów określone w przepisach o ruchu drogowym”, Warszawa, styczeń 2000
[6] Ł. Malinowski, Obwodnica Świdnicy w: Magazyn Autostrady 4/2013 , s. 24-27
[7] Ł. Malinowski, To nie droga jest trudna, lecz trudności są drogą – czyli o tyczeniu własnej ścieżki, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie – 5/2012
[8] Ministerstwo Infrastruktury, załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu – Diagnoza polskiego transportu (stan w 2009 r.) opracowana w styczniu 2011 r., s. 50
[9] Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego – numer kontroli P/10/185, s.8, 29, 34-35, Warszawa 2011
[10] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, s. 136-137
[11] A. Pecyna, H. Pawlak, M. Pecyna, Zagrożenia w transporcie drogowym w: Autobusy. Technika. Eksploatacja, Systemy Transportowe. nr 10/2012, s. 128
[12] Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Kontraktu “Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
[13] Raport “Obliczenie wskaźników oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych” dla projektu “Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”
[14] Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2011 r., GDDKiA, s. 22
[15] E. Szafranko, Przygotowanie inwestycji drogowej w świetle specustawy – cz. II, Magazyn Autostrady 10/2010, s. 73
[16] S. Szpinek, Raport: Ocena podłużnej równości nawierzchni jezdni na odcinku drogi powiatowej nr 3396D pomiędzy dk nr 5 a dw 382 oraz na odcinkach dróg poprzecznych od km 0+000 do km 13+050 sześć skrzyżowań, w tym trzy z rondem, Warszawa, grudzień 2011
[17] A. Szydło, P. Mackiewicz, Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych, str. 1
[18] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 03.06.2011 r. sygnatura VII SA/Wa 785/11
[19] Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z zm. art. 11b
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63f0050e-d364-46d2-a3c0-6892181bf6fc
Identyfikatory