Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63bff7d5-633b-4790-8387-787cd7758cdc

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Zachowanie stopu aluminium AA1050 w procesie ECAP i rekrystalizacji z uwzględnieniem zmian teksturowych

Autorzy Poplewska, J.  Paul, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Behavior of the AA1050 aluminum alloy in ECAP and recrystallization including texture changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule analizowano zmiany strukturalne i teksturowe zachodzące w materiale poddanym silnemu odkształceniu plastycznemu a następnie wyżarzaniu aż do uzyskania stanu całkowitej rekrystalizacji. Materiałem badawczym był komercyjny stop aluminium AA1050 wycięty z blachy walcowanej na gorąco. Silne odkształcenie plastyczne uzyskano w wyniku przeciśnięcia materiału przez kanał kątowy (matryca ECAP) w zakresie do sześciu przepustów, wg. drogi A — bez rotacji próbki pomiędzy kolejnymi przepustami. Wyżarzanie przeprowadzono w zakresie temperatur od 100 do 350 °C przez 1 godz. Uzyskując różny stopień zaawansowania procesu rekrystalizacji. Zmiany dokonujące się w obrazie mikrostruktury i tekstury stopu AA1050 analizowano z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie elektronowym (EBSD/SEM). Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, iż przemiana tekstury zachodzi w temperaturze około 270 °C, czemu towarzyszy gwałtowny rozrost ziarna. Drobnoziarnista struktura (dśr < 1 μm) wytworzona w procesie odkształcenia jest zachowana do temperatury ok. 200 °C. Powyżej tej temperatury ulega silnemu rozrostowi oraz następuje utrata jednorodności rozkładu wielkości ziaren.
EN The main aim of the experiment was to analyze the microstructure and texture changes during recrystallization of commercial AA1050 aluminum alloy. The samples were processed by equal channel angular pressing (ECAP) along route A up to six passes and then annealed for 1 hour at temperatures ranged between 100 and 350 °C, to obtain different states of recrystallization. Studies carried out using scanning electron microscopy equipped with high-resolution electron backscattered diffraction facility (EBSD). An additional analysis was made by means of X-ray diffractometer. The obtained results showed that at lower annealing temperatures, the material retains ultra-fine grain structure formed by ECAP. At higher annealing temperatures rapid grain growth appears and transformation of flattened grains into nearly equiaxed ones was observed. The {111} pole figures showed in the deformed and partially recrystallized states two, nearly complementarily oriented texture components. At the temperature of 270 °C these texture components were changed into other two dominant (also complementarily or twin-related) ones.
Słowa kluczowe
PL zdrowienie   rekrystalizacja   stop aluminium AA1050   metoda ECAP   mikrostruktura   tekstura  
EN recovery   recrystallization   AA1050 aluminium alloy   ECAP   microstructure   texture  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 779--784
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Poplewska, J.
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
autor Paul, H.
Bibliografia
1. El-Danaf E. A., Soliman M. S., Almajid A. A., El-Rayes M. M.: Enhancement of mechanical properties and grain size refinement of commercial purity aluminum 1050 processed by ECAP. Materials Science and Engineering 2007, A 458, s. 226-234.
2. Valiev R. Z., Alexandrov, I. V.: Nanostructured materials from Severe Plastic Deformation. Nanostructured Materials 1999, nr 12, s. 35-40.
3. Jazaeri H., Humphreys F. J.: The transition from discontinuous to continuous recrystallization in some aluminium alloys I — the deformed state. Acta Materialia 2004, nr 52, s. 3239-3250.
4. Jazaeri H., Humphreys F. J.: The transition from discontinuous to continuous recrystallization in some aluminium alloys II — annealing behavior. Acta Materialia 2004, nr 52, s. 3251-3262.
5. Paul H., Morawiec A., Baudin T.: Early stages of recrystallization in ECAP-deformed AA3104 alloy investigated using SEM and TEM orientation mappings. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 2012, 43A, s. 4777-4793.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63bff7d5-633b-4790-8387-787cd7758cdc
Identyfikatory