PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Of personnel management in the organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia, jakie muszą być spełnione, aby przy pełnym zaangażowaniu i pracy zatrudnionych ludzi organizacja osiągnęła sukces. Efekt taki jest możliwy tylko wtedy, gdy odpowiedni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu zależy od sposobu planowania zatrudnienia, a wpływ na nie mają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące jego wielkość i strukturę. Rekrutacja jest zadaniem organizatorskim, mającym na celu zatrudnienie pracowników najbardziej odpowiednich, jeśli chodzi o ich kwalifikacje i cechy osobowościowe. Wyszukiwanie kandydatów do pracy w liczbie i stanie kwalifikacyjnym zgodnymi z planem zatrudnienia jest celem naboru. Pracowników o stosownych kompetencjach można poszukiwać wewnątrz organizacji lub na zewnątrz. Każda organizacja ma własny system oddziaływań na swoich pracowników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania korzystnych zachowań na rzecz firmy, a unikania niekorzystnych. Największe znaczenie w systemie motywowania odgrywa wynagrodzenie. Formy płac są uzależnione od ilości i efektów pracy, a zakres ich stosowania ulega ciągłej zmianie. Najczęściej spotykane formy wynagradzania to: elementarne formy płac – dotyczą one wynagrodzenia zasadniczego; formy płac uzupełniających, np. premie i płace zadaniowe. Umiejętne zarządzanie pracą i płacą jest sposobem na realizację wspólnego dążenia ludzi i organizacji do zbieżnych ze sobą celów.
EN
In this study were discussed all the issues necessary for the company to achieve success at full involvement of the staff employed. This goal can only be achieved if the properly qualified employees occupy suitable posts. The functioning of a company largely depends on the employment policy dependable on internal and external factors which determine its size and structure. A recruitment process is an organizational task with a view to employing the most suitable workers considering their personal qualities and professional skills. The search for candidates according to a required quantity and required qualifications is the goal of recruitment. The search for suitable candidates may involve an area inside or outside the company. Each company has its own system of impact upon their workers in order to encourage them to adopt positive attitude towards the company and avoid the negative one. Remuneration plays the biggest role in the employee motivation system. The forms of remuneration depend on the amount of work done and the effects of work and their scope is subject to constant changes. The most frequent forms of remuneration are; elementary - they refer to basic salaries and sup-plementary remunerations such as bonuses and performance bonuses. Skilful management of work and salary is a good way to involve common aspirations of employees and a company to concurrent goals.
Rocznik
Strony
215--226
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 2. CIEKANOWSKI Z. 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo PWST-E w Jarosławiu, Jarosław.
 • 3. CIEKANOWSKI Z., 2011, Motywowanie, jako instrument zarządzania zasobami pracy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie”, (16)2011.
 • 4. CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 • 5. JANOWSKA Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 6. JUCHNOWICZ M., ROSTKOWSKI T., SIENKIEWICZ Ł., 2003, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 7. KACZMAREK B., SIKORSKI C., 1996, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 • 8. KUCHARCZYK A., 1999, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • 9. LISTWAN T. (red.), 2000, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • 10. STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R., 2011, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-63af5350-ec34-4ebc-aac7-56f782710c9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.