Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63a635e9-f12e-4281-84b2-9e21a4494d8b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ ciśnienia w ogumieniu na opory toczenia kół pojazdów

Autorzy Szczyglak, P.  Napiórkowski, J.  Rykowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of the pressure in the tires on the vehicle's wheels rolling resistance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono analizę literaturową pod kątem identyfikacji czynników mających wpływ na opory toczenia kół pojazdów samochodowych. Przeanalizowano także zjawiska występujące w czasie użytkowania opon przy nieprawidłowym ciśnieniu ich pompowania. Przygotowano metodykę badań eksperymentalnych, których celem było wyznaczenie zależności między ciśnieniem w oponach pneumatycznych i wartością oporów toczenia kół pojazdów. Testom poddano 10 losowo wybranych pojazdów o różnych rodzajach kół pneumatycznych. Pomiary realizowano dla ciśnienia nominalnego i obniżonego o 10%, 20%, 30% i 40%, a także przy ciśnieniu podwyższonym o 10%. Wykonano wizualizację wyników zarejestrowanych w czasie badań i na ich podstawie wygenerowano równania opisujące zależność między ciśnieniem w oponach pneumatycznych i wartością oporów toczenia kół. Przeprowadzone analizy wykazały, że zmiany ciśnienia w oponach w przyjętym zakresie mogą wywołać zmianę oporów toczenia nawet o 25%. Opracowana w ten sposób baza wiedzy wykorzystana zostanie do budowy cyfrowych modeli pojazdów samochodowych.
EN A literature analysis to identify the variables affecting the rolling resistance of the car's tires has been carried out during works, also, phenomena occurring at the time of the tire usage with an incorrect pressure of the pumping. The experimental research methodology has been prepared. The aim of the research was to identify influence of the pressure in pneumatic wheels on the value of the rolling resistance of vehicle's tires. There was 10 randomly selected vehicles with different kinds of pneumatic wheels tested. The measurements were taken for the nominal pressure and pressure decreased by 10%, 20%, 30% and 40% and also for a pressure increased by 10%. The visualization of the results registered at the time of research has been created, and on those results' basis the equations have been generated describing the influences of pressure in pneumatic wheel on the rolling tire resistance. The analysis has shown that the changes in pressure of tires within the range in the research may cause changes in rolling tire resistance by up to 25%. The knowledge basis worked out in this way will be used to build digital car models.
Słowa kluczowe
PL pojazdy samochodowe   ogumienie pojazdu   ciśnienie opon  
EN vehicle   vehicle tire   tire pressure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1161--1165
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szczyglak, P.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, szczypio@uwm.edu.pl
autor Napiórkowski, J.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, napj@uwm.edu.pl
autor Rykowski, K.
Bibliografia
1. Chludziński M., Wpływ ciśnienia w ogumieniu na tłumienie drgań przez układ zawieszenia, Praca Magisterska, UWM WNT, Olsztyn 2013.
2. Jaworski J., Ogumienie pojazdów samochodowych budowa i eksploatacja. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.
3. Kozłowska B, Postępowanie z odpadami gumowymi, głównie z zużytymi oponami. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka 2009.
4. Lozia Z., Guzek M., Pieniążek W., Zdanowicz P., Metodyka i przykładowe wyniki badań symulacyjnych ruchu wieloosiowego pojazdu specjalnego w warunkach eksplozyjnego uszkodzenia opon. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(90)/2012, s. 19-42.
5. Michalski R., Szczyglak P., Modelowanie podatności promieniowej kół pneumatycznych współpracujących ze sztywnym podłożem. Technical Sciences, Supplement 1, Publisher UWM, Olsztyn 2004, s. 187-196.
6. Michalski R., Szczyglak P., Model sterowania zużyciem paliwa w pojazdach. Teka Komisji Motoryzacji, Konstrukcja, badania, eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, Zeszyty 33-34, s. 285-293.
7. Michalski R., Szczyglak P., Controlling Vehicle Fuel Consumption in Urban Traffic, Proceeding of the 12th international conference, Transport Means, Kaunas University of Technology, 23-24 october 2008, s. 13-15.
8. Powałka M., Buliński J., Wpływ technicznych parametrów opon ciągnikowych i sztywności podłoża na wielkość powierzchni podparcia koła, Inżynieria Rolnicza 4(64), 2005, s. 155-163.
9. Rykowski K., Wpływ ciśnienia w ogumieniu na opory ruchu pojazdu, Praca Magisterska, UWM WNT, Olsztyn 2013.
10. Szczyglak P., Modeling the flexibility of pneumatic tired wheels moving on the soil surface, Technical Sciences 9, Publisher UWM, Olsztyn 2006, s. 111-118.
11. Szczyglak P., Analiza porównawcza metod wyznaczania podatności promieniowej koła pneumatycznego. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Zeszyt 6 (15), Płock 2007, s. 35-40.
12. Szczyglak P., Testing of stability of a machine aggregate with a model of dynamics. Horizonty Doprawy 5/2006, Żylina 2006, s. 42-44.
13. http://www.michelin.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63a635e9-f12e-4281-84b2-9e21a4494d8b
Identyfikatory