Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63709b78-1398-4710-a182-3d072a920150

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ uprawnień i ograniczeń prawnych organów udzielających licencji na transport drogowy na bezpieczeństwo w transporcie drogowym rzeczy

Autorzy Sławna, A.  Lesicki, D.  Witkowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN The influence of legal rights and constraints of the authorities providing transport service licenses on the road freight transport safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł odwołuje się do pojęć bezpieczeństwa w transporcie, rozumianego jako bezpieczeństwo występujące w transakcjach przewozowych. Rynek transportowy jest rynkiem bardzo szybko rozwijającym się. Szczególnie w Polsce, transport drogowy odgrywa główną rolę - jako kanał przepływu towarów w stosunku do pozostałych kanałów. Poza rozwojem i zwiększeniem udziału rynku transportowego, od pewnego czasu można zauważyć na nim również wzrost przestępstw i oszustw w transporcie. Artykuł przedstawia analizę problemu, prezentuje warunki uzyskania licencji transportowej, w odniesieniu do źródła udzielania uprawnień - proponuje sposoby rozwiązania problemu oszustw. Przedstawiając działania prewencyjne organów udzielających licencji jak i wskazując alternatywne sposoby eliminowania tego problemu przedsiębiorcom - producentom, spedytorom - korzystającym z usług przewozowych.
EN The article refers to the concept of transport safety defined as a security occurring in freight transport. The transport market has been growing rapidly lately. In relation to other distribution channels, the road transport plays a major role, especially in Poland. The transport market has developed and grown, however, for some time it has been possible to notice the increase in crime and fraud in case of a freight transport. The article analyzes the problem, presents the requirements for a transport service license and suggests the ways to solve the problem. It points the alternative ways to eliminate the problem to traders - manufacturers, carriers- the users of transport services.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo drogowe   transport drogowy   uprawnienia  
EN road safety   road freight   legal rights  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1001--1013
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sławna, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
autor Lesicki, D.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
autor Witkowski, K.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Logistyki
Bibliografia
1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznań 2008.
2. Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. Komentarz do art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Lex/el. 2012, nr 126056, stan prawny 10.06.2012 r.
3. Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. Komentarz do art. 15 ustawy o transporcie drogowym. Lex/el. 2012, nr 126067, stan prawny 10.06.2012 r.
4. Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. Komentarz do art. 16 ustawy o transporcie drogowym. Lex/el. 2012, nr 126068, stan prawny 10.06.2012 r.
5. Dane Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics _explained/index.php/ Road_freight_transport_by_journey_characteristics.
6. Ministerstwo Infrastruktury, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu. Diagnoza Polskiego Transportu (stan w 2009 r.) Opracowano w styczniu 2011.
7. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Komunikat z dnia 02.12.2011 r., w sprawie stosowania od 04.12.2011 r. rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie dostępu do przewozu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy.
8. Raport Skala kradzieży w europejskim transporcie drogowym w latach 2009-2011 przeprowadzony w ramach międzynarodowej kampanii społecznej w transporcie, Rzetelny Przewoźnik.
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300).
10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 - tekst jednolity).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63709b78-1398-4710-a182-3d072a920150
Identyfikatory