Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6367be90-1ab2-432e-942b-f598b2f036ce

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Mechanika

Tytuł artykułu

Poprawa efektywności kombinowanych systemów klimatyzacyjnych i odsalających wodę morską wykorzystywanych przez korporacje naftowe

Autorzy Pandelidis, D.  Rajski, K. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35439
Warianty tytułu
EN Improvement of efficiency of combined air conditioning and water desalination systems used by oil companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przeanalizowano kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywane przez korporacje naftowe (m.in. Exxon Mobil) wydobywające ropę na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie woda jest towarem deficytowym. Porównano pracę systemów opartych na wymiennikach o różnych schematach przepływu powietrza (współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym). Położono nacisk na zwiększenie efektywności odparowania cieczy będącej źródłem wody pitnej oraz na uzyskanie możliwie niskiej temperatury powietrza nawiewanego do klimatyzowanych pomieszczeń.
EN This paper examines the combined air–conditioning and desalination systems based on indirect evaporative recuperators used by oil companies (including Exxon Mobil) extracting oil in Africa and the Middle East, where water is scarce. Systems based on exchangers with different schemes of air flow (cocurrent, countercurrent, regeneration and cross) have been compared. The focus was on increasing the effectiveness of evaporation of the liquid, which is a source of drinking water and getting as low supply air temperature to the air-conditioned rooms.
Słowa kluczowe
PL chłodzenie wyparne   odsalanie wody   model matematyczny  
EN evaporative cooling   water desalination systems   mathematical model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Mechanika
Rocznik 2012
Tom R. 109, z. 9-M
Strony 193--211
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wz., il.
Twórcy
autor Pandelidis, D.
  • Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
autor Rajski, K.
  • Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Pawłowski M., Woda jako źródło życia i konfliktów zbrojnych, artykuł w wydaniu internetowym (www.politykaglobalna.pl).
[2] Anisimov S., Bolotin S., Badania krzyżowych wymienników ciepła do pośredniego ochładzania powietrza, Wiadomości Międzynarodowej Akademii Nauk Ochrony Środowiska, Ochrona Powietrza Atmosferycznego, Nr 2, 1996.
[3] Žukauskas A., Žiugžda J., Heat transfer in laminar flow of fluid, Vilnius 1969.
[4] Anisimov S., Pandelidis D., Numerical study of the cross-flow heat and mass exchanger for indirect evaporative cooling, Proceedings of the Xth International Scientific Conference „Indoor Air and Environment Quality”, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Russian Academy of Architecture and Civil Engineering Science, Budapest, Hungary 2012.
[5] Gillan L., Maisotsenko cycle for cooling process, Denver 2008.
[6] Pandelidis D., Polushkin V., Wymienniki do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, Współczesne Metody i Techniki w Badaniach Systemów Inżynieryjnych, Wrocław 2011.
[7] Anisimov S., Żuchowicki J., Wymiana ciepła i masy w urządzeniach do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania wody przy mieszanym schemacie przepływu czynników, Nowe Techniki w Klimatyzacji, materiały konferencyjne, Warszawa 2003.
[8] Bogosłowski V.N., Poz M.J., Podstawy fizyki cieplnej urządzeń systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, M.: Strojizdat, 1983.
[9] Patankar S., Metody numeryczne rozwiązań zagadnień wymiany ciepła i dynamiki cieczy, М: Energia, 1984.
[10] Anisimov S., Pandelidis D., Poprawa efektywności solarnych układów klimatyzacyjnych, Rynek Instalacyjny, 7-8/2012, 69-74.
[11] Anisimov S., Pandelidis D., Modelowanie matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania cieczy o krzyżowym układzie przepływu czynników, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 8/2012, 315-320.
[12] Anisimov S., Pandelidis D, Polushkin V., The influence of outdoor air parameters on the efficiency of cross-flow indirect evaporative heat exchanger, Civil Engineers Bulletin, Russia, 2012, in press.
[13] Anisimov S., Pandelidis D, Polushkin V., Use of indirect evaporative coolers in solar air conditioning units, Recent developments in science and education, Russia 2012.
[14] Anisimov S., Pandelidis D., Efektywność wyparnego ochładzania powietrza, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 7/2012, 40-43.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6367be90-1ab2-432e-942b-f598b2f036ce
Identyfikatory