Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63356ee9-19fd-4713-b0ea-994745cd17fc

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Opłaty w transporcie drogowym jako determinanta dostępu do infrastruktury transportowej

Autorzy Krzywda, D. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Charges in road transport as a determinant of access to transport infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostanie przeanalizowany dostęp do infrastruktury drogowej wraz z podziałem na sposoby poboru opłat. Na przykładzie wybranych krajów Europy przedstawione zostaną rodzaje opłat, które bezpośrednio wpływają na korzystanie z infrastruktury i zasilają system transportowy poszczególnych krajów. Omówione to zostanie na przykładzie zasad poborów opłat dla środków transportowych o dmc do 3,5 tony.
EN In the paper will be analyzed the access to road infrastructure together with divisions on the manners of levies charges. On the example of chosen European countries will be presented the types of fees that directly affect the use of infrastructure and supply the national transportation system. This will be discussed on the example of the levies charges principles for transportation means with permissible maximum weight up to 3.5 tonnes.
Słowa kluczowe
PL transport   infrastruktura transportowa  
EN transport   transport infrastructure  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Krzywda, D.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19B, kaeil@interia.pl
Bibliografia
[1] Ballou R. H.: Business Logistics / Supply Chain Management, New Jersey, Prentice Hall 2004.
[2] Kispreska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
[3] Mendyk E.: Ekonomika transportu, WSL, Poznań 2009.
[4] Mindur L.: Technologie transportowe XXI wieku, Wyd. ITeE-PIB, Warszawa-Radom 2008.
[5] Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
[6] Rydzkowski Wł., Wojewódzka-Król K.: Transport, PWN, Warszawa 2000.
[7] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku Dz.U.1985 Nr 14 poz. 60.
[8] Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602.
[9] www.autostradaA1.pl,
[10] www.viatoll.pl
[11] www.pzmtravel.com.pl
[12] strony internetowe Placówek Dyplomatycznych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63356ee9-19fd-4713-b0ea-994745cd17fc
Identyfikatory