Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-62e155cd-8f5d-4137-84a1-31056f3a1efa

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zmniejszenia zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku IŚ PW dzięki okresowej pracy instalacji

Autorzy Zawada, B.  Adamczyk, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of Possibility to Reduce Heat Consumption and Heating Costs of IŚ PM Building due to Periodic Operation of the Installation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS 17. Wyniki symulacji wykazały, że niezależnie od akumulacyjności budynku, obniżanie temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania zawsze powoduje zmniejszenie zużycia ciepła i zwiększenie wymaganej mocy zamówionej. Natomiast wartość obniżenia temperatury wewnętrznej, zapewniająca najmniejsze koszty ogrzewania zależy od wielu czynników: akumulacyjności budynku, struktury cen ciepła oraz czasu trwania przerwy w użytkowaniu. Dla budynku masywnego obniżenie temperatury wewnętrznej jest niewielkie (dla analizowanego budynku jest to 0-3K, zależnie od struktury cen i okresu na jaki jest zamówiona moc), natomiast dla budynku lekkiego obniżenie jest duże i w zasadzie ogranicza je zjawisko wykraplania wilgoci na powierzchni przegród.
EN The article discusses a model, adopted assumptions and simulation of the annual heat consumption, including heating costs of the building that has been operated periodically. The building model that has been assumed for the analysis is Environmental Engineering Department of Warsaw University of Technology. The model was built by using the TRNSYS 17 simulation package. The simulation results have showed that regardless of the storage capacity of the building, the reduction of internal temperature in the period of non-use always entails reducing the heat consumption and increasing the required power ordered. However, the value of internal temperature decrease that provides the lowest cost of heating depends on many factors: thermal capacity of the building, variability of heat prices and duration of intermissions. The reduction of internal temperature in a massive building is small (for analysed building it is 0-3 K, depending on the price variability and the period for ordered power), while for light buildings the reduction is large and in fact is only limited by the phenomena of moisture condensation on the surface of the partitions.
Słowa kluczowe
PL koszt ogrzewania   zużycie ciepła   oszczędzanie ciepła   akumulacyjność budynku  
EN heating cost   heat consumption   saving of heating energy   thermal capacity   building  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2015
Tom T. 46, nr 11
Strony 419--425
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Zawada, B.
autor Adamczyk, I.
Bibliografia
[1] Fluder S. 2012. „Analiza możliwości obniżenia kosztów ogrzewania Budynku Wydziału Inżynierii Środowiska PW przy pomocy programu symulacyjnego TRNSYS", praca magisterska.
[2] Adamczyk I. 2013. „Prognozowanie kosztów ogrzewania Wydziału Inżynierii Środowiska przy wykorzystaniu programu TRNSYS", praca magisterska.
[3] www.transport.gov.pl - Danymi meteorologicznymi do analizy energetycznej.
[4] PN-EN ISO 15927-4:2007 - „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia"
[5] PN-EN ISO 6946:2004 - „Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania"
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-62e155cd-8f5d-4137-84a1-31056f3a1efa
Identyfikatory
DOI 10.15199/9.2015.11.2