Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-62966cee-3022-4e19-bb6e-8170795aa2f6

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Wymagania zasadnicze oraz zasady i procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych

Autorzy Barnaś, M 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Essential requirements with principles of and procedures for conformity assessment of simple pressure vessels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały omówione główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, które wprowadziło do prawa polskiego wymagania dyrektywy 87/404/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących tych urządzeń.
EN This article discusses the main provisions of the decree of the Minister of Economy, Labour and Social policy of 12 May 2003 on essential requirements for simple pressure vessels, which introduced into polish law the requirements of the 87/404/EEC directive on the approximation of the laws of the Member States relating to that equipment.
Słowa kluczowe
PL zbiornik ciśnieniowy   ocena zgodności wyrobów  
EN pressure vessel   conformity assessment  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 3
Strony 20--22
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Barnaś, M
  • Urząd Dozoru Technicznego
Bibliografia
[1] Dyrektywa Rady nr 89/336/EEC z 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, OJ, L 139, 23-05-1989, uzupełniona przez: dyrektywę Rady nr 91/263/EEC, z 29 kwietnia 1991 r., OJ, L 128, 23-05-91, dyrektywę Rady 92/31/EEC z 28 kwietnia 1992 r., OJ, L 126, 12- 05-,1992 i dyrektywę Rady nr 93/68/EEC z 22 lipca 1993 r., OJ, L 220, 30-08-1993
[2] Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne. DzU nr 73, poz. 852 zm. DzU z 2001 r. nr 122 poz. 1321 i nr 154, poz. 1800 i 1802; z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676 i nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. nr 50, poz. 424
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. DzU nr 90, poz. 848
[4] Electromagnetic Compatibility – EMC – Guide to the application of Directive 89/336/EEC, 1997 Edition, European Commission DG III – Industry, Louxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997
[5] Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T. Modele oceny zgodności bezpieczeń- stwa wyrobów z dziedziny automatyki robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. CIOP, Warszawa 2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-62966cee-3022-4e19-bb6e-8170795aa2f6
Identyfikatory