Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6256c06b-f44b-4858-9df0-e2cf5385cb44

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania zainteresowania przedsiębiorców lokalizacją centrum logistycznego w regionie radomskim

Autorzy Repeć, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of businessmen interest about location of a logistic center in the Radom region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w regionie radomskim, jako ważnego elementu doskonalącego system transportowy regionu i kraju. Centra logistyczne pozwalają na udoskonalenie dostaw towarów, zmniejszenie kosztów transportu i lepszą obsługę klienta. Do ich rozwoju potrzebny jest dobry dostęp do infrastruktury transportu, potencjał gospodarczy regionu i zasoby kadrowe. Zasadniczą i najważniejszą częścią artykułu były przeprowadzone pomiędzy październikiem 2015 roku a 30 stycznia 2016 roku badania ankietowe dotyczące zainteresowania miejscowych przedsiębiorców powołaniem w regionie radomskim centrum logistycznego (CL) z ośrodkiem w obrębie miasta Radom. Na ich podstawie sformułowano wnioski badawcze dotyczące celowości lokalizacji, wielkości, składowych i organizacji centrum logistycznego w regionie radomskim.
EN Paper discusses the conditions of the location of the logistic center in the Radom region as an important element improving the transport system of the region and the country. Logistic centers allow to refine supply of goods, reduce transportation costs and improve customer service. Their development requires good access to transport infrastructure, regional economic potential and human resources. The main and most important part of this article was conducted questionnaire surveys between October 2015 and January 30, 2016, concerning of interest local businessmen over the establishment of a logistic center in Radom region. Based on these studies have been formulated research conclusions concerning the desirability of the location, size, compositions and organization of the logistic center in the Radom region.
Słowa kluczowe
PL region radomski   centrum logistyczne   lokalizacja   zrównoważony rozwój regionalny   zrównoważony rozwój transportu  
EN Radom region   logistic center   localisation   balanced regional development   sustainable transport growth  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1566--1572, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., mapy, schem.
Twórcy
autor Repeć, R.
  • studentka Studiów Doktoranckich na kierunku Transport, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, r.repec@uthrad.pl
Bibliografia
1. Abdoolcarim Z., Industrial Estates. Everything in On Place, Asian Bussiness, No. 12/1993, s. 50-52.
2. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
3. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o., Warszawa 2013.
4. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem pod red. J. Kortana, C.H. Beck, Warszawa 1997.
5. Opracowanie własne na podstawie Google Maps.
6. Docelowy układ autostrady A2 i dróg ekspresowych w woj. mazowieckim: www.drogi.waw.pl [10.10.2017].
7. Berezowski S., Zarys geografii komunikacji, PWN, Warszawa 1979.
8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony – miasta – obszary wiejskie; http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html [10.10.2017].
9. Airport Radom-Sadków: http://www.lotnisko-radom.it.pl/komunikacja.htm [10.10.2017].
10. Mapy Open Street Map http://www.openstreetmap.org/#map=14/51.3974/21.1761 [10.10.2017].
11. R. Repeć, Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonowanie centrów logistycznych na wybranym obszarze, Praca magisterka (promotor dr hab. S. Zamkowska), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6256c06b-f44b-4858-9df0-e2cf5385cb44
Identyfikatory